Häckar och buskage

Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Förhållningsregler:

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana/cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

Var går min tomtgräns?

I tätort följer tomtgränsen oftast fastighetsgränsen. Fastighetsgränser och gränsmärken har stor betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan.
Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

För mer information se länken till Lantmäteriet. Länk till annan webbplats.

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg