Gräva, schakta: Tillstånd

Tillstånd

För att få gräva på allmän mark inom Årjängs kommun krävs att du erhåller grävningstillstånd från kommunen och att du följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att du är skyldiga att begära kabelanvisning innan markarbete påbörjas så att inga kablar/ledningar skadas.

Kommunen är ansluten till Ledningskollen.

En administrationsavgift tas ut i samband med ansökan. Läs mer i e-tjänsten.

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: andreas winborg