Parker och grönområden

Grusväg genom park med träd
Grusväg genom park med träd

Vi jobbar för att kommunen ska vara vacker och trivsam med en skön miljö för både kommuninvånare och besökare.

I kommunen finns cirka 70 stycken blomlådor och cirka 12 pelare med amplar utställda. Under vinterhalvåret är det något färre.

Gräsklippningen i kommunen sker via entreprenör. Entreprenaden skall utföras i enlighet med kommunens kvalitétsmål gällande anläggningarnas långsiktiga underhållstatus, med beaktande av kvalitéts- och miljöaspekter.

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg