Snöskottning och sandning

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning. Är det is och halkigt kan du hämta sand på flera ställen i kommun.

Kommunens ansvar

Vi har både egen personal och entreprenörer som sköter snöröjningen. När det har kommit fem centimeter kallas plogbilar ut. Vi planerar med hjälp av väderleksrapporter och vädertjänster, men också genom egna bedömningar på plats. När och var snöröjningen börjar beror på hur mycket snö det har kommit, och det är alltid gång- och cykelvägar som plogas först. Det här betyder att det kan dröja innan plogbilen kommer till just din gata, men vi arbetar så fort vi kan enligt den prioriteringsordning som gäller.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snö och att sanda på gångbanorna utanför fastigheten. Om det finns en rännstensbrunn i gångbanan ska galler hållas fritt från snö och is. Varje fastighetsägare är också skyldig att se till att grenar och häckar inte växer ut och hindrar snöröjningen.

Vårsopning

Inför vårsopningen av sand vill vi uppmana fastighetsägarna att sopa asfalterade trottoarer och motveck fria från sand och grus. Sopa ut det i gatan, så kan vår sopmaskin samla upp det.

Du kan hämta sand för sandning på flera ställen. Ta med dig hink och spade. Då sanden ska räcka till många får du inte hämta sand på kärra utan bara i hink. På dessa platser hittar du sandlådor.

Inom Årjängs och Töcksfors tätort:

  • Vid kommunförrådet på Smedgatan 10 i Årjäng. Det finns 3 gröna sandlådor med sand, norr om grindarna.
  • Bredvid Töxfrakt garage vid Fågelviksvägen i Töcksfors. Till vänster om vägen till skolans parkering står ett rött plåtskjul med sand i. Det är cirka 200 meter från E18 mot Västra Fågelvik.

Vid återvinningsstationerna på följande platser:

  • Svensbyn, vid lanthandeln
  • Lennartsfors, vid gamla brandstationen
  • Blomskog, vid gamla lanthandeln
  • Hämnäs, vid förskolan Karlavagnen
  • Östervallskog, vid lanthandeln
  • Selen, ca 300 meter från E18

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg