Brandstationer

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":0.99555555555555553}
Grupp brandmän från Räddningstjänsten i Årjäng

Trygghet och säkerhet är viktiga faktorer i samhället och räddningstjänsten är en del av detta. Tidsfaktorn är en viktig parameter som kan ha stor betydelse i samband med olyckshändelser och bränder. Det är viktigt att räddningskårerna inom kommunen har de bästa förutsättningar för ett snabbt ingripande för dem som bor och uppehåller sig i kommunen.

Två stationer i kommunen

Årjängs kommun har två moderna brandstationer där den nya brandstationen i Årjäng invigdes 2011 och den tillbyggda och nyrenoverade brandstationen i Töcksfors invigdes i 2016.

Trygghet och säkerhet är viktiga faktorer i samhället och räddningstjänsten är en del av detta. Tidsfaktorn är en viktig parameter som kan ha stor betydelse i samband med olyckshändelser och bränder. Det är viktigt att räddningskårerna inom kommunen har de bästa förutsättningar för ett snabbt ingripande för dem som bor och uppehåller sig i kommunen.

Hög säkerhet

Brandstationerna är av stor betydelse för hela kommunen och har hög säkerhet. I den nya stationen i Årjäng finns räddningscentralen inplacerad samt även kommunens datarum för servrar. Centralen har egen generator som klarar elförsörjningen av hela byggnaden samt kommunens servrar i händelse av strömbortfall.

Räddningscentralen är byggd som särskilt robust med t.ex. övertrycksventilation med gasrening, skydd mot åska och överspänningar, säkerhetsgränser och åtgärder för inbrotts- och sabotageskydd samt brandskydd och brandcellsindelning.

Räddningscentralen ska kunna fungera som räddningstjänstens ledningsplats vid större händelser eller katastrofer.

Förutom inrättningarna för maximal säkerhet är brandstationen i Årjäng utrustad med till exempel modern slangtvättsutrustning och utrymmen som ger möjlighet till bra logistik kring annan materialhantering. Det finns moderna utbildnings- och träningslokaler för personalen

Fakta om räddningstjänsten

Räddningskårens bemanning: En brandförman och fem brandmän i Årjäng och en brandförman och fyra brandmän i Töcksfors är ständigt beredda, dygnet runt, året runt, att inom fem minuter lämna brandstationen för utryckning. De arbetar i fyra olika skiftlag vilket innebär 44 tjänstgörande deltidsbrandmän. Insatsledare i beredskap delas med Dals Ed. Ett avtal finns med övriga kommuner i Värmland samt Västra Götaland och Norge om att samarbeta vid större händelser.

Handlingsprogrammet

För att det ska vara räddningstjänst måste 4 kriterier uppfyllas

  1. behovet av ett snabbt ingripande
  2. det hotade intressets vikt
  3. kostnader för insatsen
  4. omständigheterna i övrigt.
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: krister davidsson