Räddningstjänst

 

Räddningstjänsten i Årjäng har två brandstationer, en i Årjäng och en i Töcksfors. Kommunstyrelsen ska svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att skador till följd av bränder och andra olyckor förebyggs

Branstationen i Årjäng

Uppdrag

Räddningstjänsten i Årjängs kommun har som huvuduppgifter att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Arbetet innefattar också att förebygga skador, detta sker genom att utföra tillsyn, samråd vid ny-, om - och tillbyggnader. Räddningstjänsten bedriver även en omfattande utbildningsverksamhet. Räddningstjänstens arbetsmål är att invånarna skall leva i en säker och trygg kommun.

Information och rådgivning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag.

Politisk nämnd

Vår verksamhet styrs och beslutas av Kommunstyrelsen. Den fullgör de uppgifter inom räddningstjänst och sotning samt annan verksamhet som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar kommunen. Kommunstyrelsen svarar för tillsynen i fråga om brandfarliga varor enligt lagen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunstyrelsen utgör även krisledningsnämnd enligt lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap

Kontakter

Räddningschef

Krister Davidsson 0573-142 57

Stf Räddningschef

Niklas Nilsson 0573-142 56

Brandman

Fredrik Thorgersen-Jönsson

0573-142 58

Vi nås på mailadress: raddning@arjang.se

"Vi finns där för dig"

07:00-16:00

Utbildningar

Kontakta räddningstjänsten via raddning@arjang.se eller 0573-14256 för frågor kring Grundläggande brand och HLR utbildningar.

3510/3710 Våra släckbilar som vi använder på de flesta av larmen som tex brand, trafikolyckor, soteld mm. Innehåller 3000 liter vatten.

3520 Vår reservbil eller extra bil som används när 3510/3710 är på service eller ute på larm

3530 Vårt höjdfordon. Når upp till 28 meter över marken.

3540/3740 Våra tanbilar som används vid olika typer av bränder tex brand i byggnad, skogsbrand mm. Innehåller 8000 liter vatten.

3550/3750 Våra pickuper som används på IVPA, drunkning, skogsbrand mm

3580 Vår insatsledarbil som används för att förstärka upp ledningen under insatser

3590/3790 Våra båtar som används vid larm på våra sjöar vid drunkning, brand på öar mm

Släckbil

RRB Karta

Räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Svensk författningssamling 2003:2003:778 t.o.m. SFS 2020:882 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

IVPA I Väntan på Ambulans

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de som behöver snabbt skall få hjälp. IVPA betyder I Väntan På Ambulans.

Årjängs kommun har ett så kallat sjukvårdsavtal med landstinget i Värmland om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS alarm bedömer att snabb hjälp måste till den sjuke och/eller där det tar lång tid för ambulans att nå fram till den hjälpbehövande.

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Räddningstjänstens personal har särskild utbildning för uppdraget och de har delegation av läkare samt tystnadsplikt.

Räddningstjänsten i Årjängs kommun rycker ut på följande sjukvårdslarm; hjärtstopp, stor blödning, ofri luftväg och där ambulansen inte är tillgänglig inom 10 minuter.

Detta är vi som jobbar som insatsledare i kommunen. Vi delar IL beredskapen med Dals-Eds kommun

IL Årjäng

Krister Davidsson och Niklas Nilsson

IL Dals-Ed

Leif Kunell och Kent Olsson

Ledningsbil

Insatsledarbil

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: krister davidsson