Information vid en kris

Högtalare monterad på en stolpe
Högtalare monterad på en stolpe

Vid en samhällskris eller vid en större olycka är det viktigt att du känner till hur du kan få information samt hur du kommer i kontakt med olika myndigheter.

Information från Årjängs kommun

Vi försöker uppdatera och informera så fort som möjligt på vår webbplats och på vår Facebook Länk till annan webbplats. om en kris eller oförutsedd händelse skulle ske i vårt samhälle eller i kommunen.

Anvisad informationsplats i Årjäng

Om mobilnätet och internet slutar att fungera är det svårt att informera i våra digitala kanaler som till exempel på vår webbplats. I de fallen som vi inte kan kommunicera viktig krisinformation i våra digitala kanaler hänvisar vi till medborgarkontoret i Årjäng där du kan ta del av aktuell information.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett informationssystem för att varna människor vid stora olyckor eller allvarliga händelser. I Årjängs kommun skickas VMA ut genom radio, TV samt sms till mobiler som befinner sig i området. Du kan också få information genom appar som till exempel 112 och krisinformation. Dessa appar kan du ladda ner kostnadsfritt till din mobil eller surfplatta på Appstore eller GooglePlay.

Viktiga telefonnummer

  • Ring 112 vid akuta situationer som kräver polis, ambulans eller brandkår.
  • Ring 113 13 för att få eller lämna information vid krissituationer.
  • Ring 114 14 för övriga polisärenden som inte är pågående eller akuta.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Viktiga informationskanaler

  • Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal som ger dig viktig information vid samhällsstörningar.
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
  • I medborgarkontoret i Årjäng kan du få aktuell krisinformation om det inte finns möjlighet att informera i våra digitala kanaler.
  • Du kan vända dig till brandstationen för att ringa 112 från nödtelefonen där om telefonin inte skulle fungera.

Kommunens krisledning

Årjängs kommun har en hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser. Kommunen har en krisledningsnämnd och en krisledningsplan.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl