Information om Coronaviruset och Covid19 SARS-CoV-2

Coronavirus
Coronavirus

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har uppdraget att informera kring covid-19. Myndigheten uppdaterar dagligen sin webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med kvalitetsgranskad information. Där hittar du bland annat gällande reserekommendationer, aktuella fakta kring antalet smittade och riskområden, liksom mer information om sjukdomen och en FAQ - frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsnumret 113 13
Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 som är tillgängligt dygnet runt. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

1177 Vårdguiden på webben
1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster.
Webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller också sjukvårdsrelaterad information om covid-19.

Ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning
Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Information på teckenspråk
Här hittar du teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på lätt svenska
Information om coronaviruset på lätt svenska kan du läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på andra språk
Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om covid-19 på olika språk samt Informationsblad på olika språk Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi publicerar information löpande om covid-19 och coronavirus på olika språk. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Call for information
Call telephone number 08-123 680 00 if you have general questions about covid-19 and wish to speak directly to those who answer in any of these languages: Amharic, Arabic, Bosnian, Croatian, Dari, English, Persian, Russian, Serbian, Somali, Spanish or Tigrinya. The telephone line is staffed Monday through Friday from 9 am to 3 pm. At other times, you can call and leave a message. The staff will return your call as soon as possible. The telephone line is a collaboration between The Public Health Agency of Sweden and the regions of Sweden.

Informationsnummer för svar på frågor om corona på olika språk
Telefonlinjen för allmänna frågor om coronaviruset är 08-123 680 00 och har öppet vardagar 9-15. Information ges på följande språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinja, ryska och amarinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Om du behöver prata med någon

  • Äldrelinjen, telefon: 020-22 22 33 - Vardagar 8-19, helger 10-16.
  • Röda Korsets stödtelefon 0771-900 800, måndag till fredag kl.12-16.
  • Svenska kyrkan, Nordmarkens pastorat. 0573-136 00. Öppet: Måndagar, onsdagar och fredagar 9-12. Tisdagar och torsdagar 14-16.
  • Equmeniakyrkan, Pastor Sophia P Sjödin, telefon: 0573-101 52, mobil: 070-603 82 59
  • Pingstkyrkan i Töcksfors, Pastor Benny Moberg, mobil: 0708-89 82 83.

Aktuell information från Årjängs kommun

Årjängs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På denna sida uppdaterar Årjängs kommun den senaste informationen

Kommunledningen har idag 22 december fattat följande beslut för verksamheterna inom Årjängs kommun:
Utifrån de angivna rekommendationerna har Årjängs kommun beslutat att följande gäller from 2021-12-23 tom 2022-01-31.

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Personal ska själv tänka igenom hur man kan undvika att bli smittad, hur man ska hålla avstånd och hur man kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper.

Om personal har symtom ska man stanna hemma och isolera dig. Personal bör också testa sig för att ta reda på om man har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Fysiska möten och verksamhet riktad till allmänheten
Interna och externa besök och möten:
Restriktivitet gäller vid fysiska interna och externa möten, och ska i första hand hållas digitalt.

Restriktivitet gäller även vid externa besök och ska i första hand hållas digitalt. Det gäller även vid besök på andra arbetsplatser än den egna.

Eventuella fysiska möten ska planeras utifrån gällande rekommendationer. En riskanalys ska alltid ingå i denna planering.

För kultur- och fritidsverksamheterna gäller krav på 10 kvadratmeter per person på gym- och sportanläggningar samt badanläggningar.
För närvarande omfattas inte bibliotek och fritidsgårdar.

Vi håller fortsatt avstånd i samband med lunch och fika och delar upp arbetsgrupperna på fikatider.

Tjänsteresor och utbildningar:
Hög restriktivitet gäller för externa utbildningar och tjänsteresor.

Avstämningar med smittskydd:
Löpande avstämningar med Smittskydd Värmland sker utifrån behov hos verksamheterna.

Distansarbete:
Vi underlättar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt för verksamhetens utformning och behov. Det är närmsta chefs ansvar att genomföra riskbedömning och att planera bemanningen.

För den som arbetar hemifrån är det viktigt att kontakt upprätthålls med chef och kollegor och att man tar ansvar för att delta på de möten som krävs för att kunna sköta jobbet. Det är viktigt att vara nåbar under hela arbetsdagen.

I samråd med smittskydd Värmland kommer avdelning Månen på förskolan Regnbågen vara stängd även tisdag 25/1 och onsdag 26/1

Måndagen denn 24/1-22 håller avdelning Månen på förskolan Regnbågen stängt p.g.a att flera bland personal och barn har testats positiva med Covid -19. Mer information om när avdelningen öppnar igen kommer i morgon måndag.

Till er som har barn på förskolor där vi haft smittspridning finns här en länk med bra information

https://www.regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a31fd39/1635779366526/Info-vardnadshavare-forskola.pdf Länk till annan webbplats.

Vi fortsätter följa Folkälsomyndighetens rekomendationer och samarbetar också med Smittskydd Värmland

Avstå från besök hos våra äldre på särskilt boende, med anledning av det rådande smittläget avråder vi från och med nu från fysiska besök på våra Särskilda boenden för äldre.

Detta är inte ett besöksförbud utan en vädjan till er som planerar besök hos anhöriga på särskilt boende.

  • Använd den skyddsutrustning som erbjuds
  • Besöken ska genomföras i den enskildes lägenhet
  • Om besöken kan genomföras utomhus är detta att föredra.

Samtliga besökare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Smittskydd Värmlands riktlinjer och rutiner genom att hållaavstånd och inte besöka kommunens boende om man har symtom.

 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det är nu dags att steg för steg återgå till en mer normal vardag.

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19)

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid‍-‍19). Just nu finns fyra coronavacciner godkända i Sverige och EU.

Om vaccin mot covid-19 på 1177.se

Här hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndigheten informerar:

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19

Här finns en sammanfattning av vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson