Hjälpmedel och bostadsanpassning

Handikapp ramp ut i vattnet.
Handikapp ramp ut i vattnet.

Hjälpmedel eller bostadsanpassning ska kunna ge dig stöd och underlätta din vardag. Kommunen har möjlighet att hjälpa till i viss utsträckning.

Kommunen ansvarar för:

Hjälpmedel för att klara vardagen, som att klä sig, äta, förflytta sig och sköta sin hygien. Rullstol, rollator och förhöjning till stol och toalett är exempel på sådana hjälpmedel. Beträffande elrullstol och avancerade kommunikationshjälpmedel kan arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunen skriva en vårdbegäran till Region Värmland.

Kommunen ansvarar inte för alla hjälpmedel

Region Värmland ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar, samt för elrullstolar, avancerade kommunikationshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel och hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättning.

Bostadsanpassning/Ansökom bostadsanpassning

Om du har en långvarig funktionsnedsättning som kräver att din bostad görs tillgänglig. Kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att få bostaden anpassad. Rätten till bostadsanpassningsbidrag styrs av Lag om bostadsanpassning.

Ansökan skickas till bygg- och miljökontoret tillsammans med intyg som kan skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund