Hemtjänst

Dam får hjälp av personal att dricka vatten i solen.
Dam får hjälp av personalen att dricka vatten i solen.

Hemtjänsten arbetar utifrån ett rehabiliterande/habiliterande synsätt som innebär att vi ska stödja dig så att du i så stor utsträckning som möjligt klarar dig självständigt.

Inom hemtjänsten ryms insatser som hjälp med personlig omvårdnad, serviceinsatser, matdistribution, trygghetslarm samt sjukvårdsinsatser.

Omvårdnad i hemmet

Omvårdnad kallas de tjänster som hjälper dig att klara den dagliga livsföringen. Genom omvårdnaden kan du känna dig omhändertagen i ditt eget hem.

Till omvårdnad hör på- och avklädning, hygien, toalettbesök och hjälp vid måltider, ledsagning till aktiviteter och tillsyn under dagen. Om du behöver hjälp med rehabiliterande eller medicinska insatser kan omvårdnadspersonalen utföra den efter instruktion och delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet.

När du blivit beviljad personlig hjälp kan detta betyda att du kommer få hjälp av kvinnliga och manliga undersköterskor och omsorgspersonal i den personliga omvårdnaden.

Anhöriga som hjälper till att vårda långvarigt sjuka, närstående äldre eller personer med funktionshinder kan också bli avlösta av omvårdnadspersonal.

Servicetjänster i hemmet

Du som behöver hjälp med praktiska saker i och kring ditt hem, exempelvis städning, tvätt och inköp kan få hjälp genom våra servicetjänster.Värdighetsgarantier för hemtjänst

  • att all personal inom hemtjänst ska kunna legitimera sig
  • att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad inom 14 dagar
  • att alla brukare ska kunna komma i kontakt med hemtjänsten per telefon dygnet runt.

Ansökan om hemtjänstinsatser

För att få omvårdnad i hemmet behöver du göra en biståndsansökan och få ett biståndsbeslut. Ansökan beslutas av en socialsekreteraren.

Socialsekreteraren tar kontakt med dig inom tre vardagar. Dina behov utreds och bedöms. Om ansökan beviljas får du rätt till ett bestämt antal timmar varje vecka. Ditt biståndsbeslut skickas vidare till den som ska utföra dina insatser.

Vad som ska utföras beskrivs i biståndsbeslutet. Du och utsedd fast omsorgskontakt kommer sedan överens om hur det ska göras och skriver det i en genomförandeplan.

Årjängs kommun strävar efter en stabil personal kontinuitet.

Om du själv inte kan laga din mat i ditt hem eller ta dig till en närliggande servering, finns möjlighet att få mat levererad hem till dig. Det kallas matdistribution och är en tjänst som kan beviljas av socialsekreterare.

Du som fått matdistribution beviljad av socialsekreterare får maten levererad hem till dig.

Maten tillagas i köket på kommunens äldreboende. Matsedel utvecklas och planeras av kökets personal som skrivs månadsvis, där det tas hänsyn till årstider, högtider och traditioner.

Till personer som har tugg- och sväljproblem serveras konsistensanpassad kost. Till personer som inte tål viss sorts mat serveras specialkost. Här är det viktigt att du tar upp dina problem med aktuell distrikts- eller sjuksköterska för att få en så bra och riktig kost som möjligt.

Äta ute

På kommunens äldreboende Kvarnåsen finns lunchservering där du kan köpa och äta lunch.

Mer info om lunchserveringen hittar du här:

Ansökan

Lämnas till kommunens socialsekreterare eller via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..
Du som är 75 år och äldre kan i vår kommun göra en förenklad ansökan.

Kostnad för matlåda, se avgiftstaxa nedan.

Har du insatser från hemtjänst och planerar att vistas i annan kommun under en kort period, exempelvis semestervistelse?

Kontakta då i så fall din socialsekreterare i god tid före vistelsen, så att en beställning av insatsen görs till den kommun som du planerare att vistas i. Om du har hjälp av hemsjukvården så tar du kontakt med ansvarig sjuksköterska som förmedlar beställningen till din planerade vistelsekommun.

Årjängs Kommun tillämpar den av Västkom rekommenderade ersättningstaxan.

Hur fungerar det

För hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård behövs aktuell utredning och beslut på vilka insatser som ska utföras.

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta aktuell enhetschef i Årjängs kommun.

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun.

Om egenvård ska utföras av kommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen

För att vi ska kunna planera din vistelse i Årjängs kommun på bästa sätt behöver vi få beställningen minst fyra veckor innan du kommer.

Uppgifter från hemkommunen som Årjängs kommun vill ha är:

  • Utredning och beslut på beviljad insats
  • Fakturaadress
  • Kontaktperson i din hemkommun

Om din hemkommun inte bifogar antagen ersättningstaxa, så tillämpar Årjängs Kommun den av Västkom rekommenderade ersättningstaxan.

För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige har kommunen endast ansvar för akuta insatser (Regeringsrättens praxis).

Till beslutsfattare i hemkommunen

Det är viktigt att beslutsfattare i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt överförbart till de förhållanden som råder i din bostad i Årjängs kommun.

Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns, med mera.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Den enskilde kanske lever i en familjegemenskap, är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Individ- och familjeomsorgen

Rehabenheten

Hemsjukvården

Beställning av insatser för hemtjänst och trygghetslarm görs av din socialsekreterare i din hemkommun.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund