Sjukvård/ Tandvård/ Rehab

Ung och gammal håller hand.
Ung och gammal håller hand.

Kommunens hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare från sju år som på grund av långvarig medicinsk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral.

Till dig som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare. Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Kommunen ansvarar för:

Hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Hälso- sjukvård

Kommunens sjuksköterskor, kan också utföras av annan omvårdnadspersonal på uppdrag av dessa, utför hälso- och sjukvård.
Sjuksköterskorna arbetar på de särskilda boendena eller i geografiskt indelade områden och sjukvården bedrivs dygnet runt.
Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Du kan också ringa 1177 för att få råd.
Vid akuta situationer ringer du 112.

På rehabiliteringsenheten arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeut tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga till att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Region Värmland ansvarar för:

Sjukvård och behandlingar vid till exempel Centralsjukhuset, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet.

Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral eller till din egen "husläkare". För de personer som bor på vårdboende har Region Värmland utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund