Kvalitet, synpunkter och klagomål

Tecknad figur som pratar i megafon.
Tecknad figur som pratar i megafon.

Om problem uppstår eller om du är missnöjd med den vård och behandling som du får av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal så kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten.

Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera med en oberoende part vänder du dig direkt till din patientnämnd.

Patientnämnden når du via kommunens växel 0573-141 00.

Du kan även lämna klagomål på kommunal hälso- och sjukvård till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Mer information finns på IVO:s hemsida alternativt att kontakt tas via IVO:s växel 010-788 50 00.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund