Hot och våld

Man och kvinna sitter mot ryggen mot varandra.
Man och kvinna sitter mot ryggen mot varandra.

Den som lever i relationsvåld har rätt till hjälp och stöd. Det är ett brott att hota eller slå sin hustru/sambo eller barn.

Psykisk misshandel liksom att tvinga någon till sex är också brottsligt.

Det är alltid den som misshandlar som bär ansvaret för våldet. Ansvaret ligger aldrig på den som blivit utsatt, oavsett ursäkter eller förklaringar.

Det är inte lätt att ta sig ur ett förhållande där misshandel pågår - men vi vet att det är möjligt.

Att leva i ett misshandelsförhållande innebär ofta en isolering, helt eller delvis från vänner och släkt. Det kan kännas som om man är ensam med sina problem, men så är det inte. Vi vet att det kan vara svårt att berätta om sin situation och över den skuld och skam som man kan känna över att bli slagen eller hotad, rädslan över att berätta och inte bli trodd, och rädslan över vad som kan hända barnet/barnen eller för vad som kan komma att hända sedan.

Du kan få hjälp

Att få berätta om sina problem för någon som känner till svårigheterna kring relationsvåld, kan vara till hjälp att se annorlunda och kanske lite ljusare på sin tillvaro. Stödsamtal finns som hjälp för att förstå vad som hänt och möjligheten att få bekräftelse på att det inte är fel på den som blir/blivit utsatt för slag/hot/kränkning. Vi ger stöd och hjälp kring barn och oron för hur våldet kan ha påverkat barnet/barnen. Vi kan också hjälpa till med det praktiska vid separation.

Se varningssignalerna och reagera

En kvinnomisshandlare vill ha total makt över sin hustru/sambo. Han vill ha fullständig kontroll över hennes känsloliv, begränsa livsutrymme och göra henne totalt beroende av honom.

Kvinnojouren Länk till annan webbplats. kan ge stöd och hjälp.

Varningssignaler:

 • är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande. Vill inom kort ha nyckel till din bostad eller att ni flyttar samman
 • är svartsjuk och kontrollerande i sitt beteende som t ex kör dig, hämtar dig på arbetsplatsen och hos vänner och familj.
 • försöker att kontrollera alla delar av ditt liv och sträva mot en symbiotisk relation.
 • har orealistiska förväntningar på dig och förhållandet.
 • isolerar dig från vänner och familj genom att på sikt få dig att släppa kontakten med dem.
 • anklagar andra för egna problem och misstag.
 • gör andra ansvariga för egna känslor.
 • påstår att han har lätt för att bli känslomässigt sårad.
 • är grym mot barn och djur.
 • använder sig av "lekfullt" tvång under sexualakten.
 • skriker och kallar dig för fula ord.
 • har plötsliga humörsvängningar.
 • har en rigid/fastlåst syn på könsroller.
 • har utsatt andra för våld eller har själv blivit utsatt för våld under sin uppväxt.
 • hotar med våld.
 • hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till din familj eller din arbetsplats.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen 114 14 eller till Individ- och familjomsorgen i akuta fall ring 112.
Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.


Medling - ett möte med möjligheter. Har du blivit utsatt för ett brott eller har du begått ett brott?

Vad är medling?
Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Gärningsmannen ska i första hand vara mellan 15 och 21 år. Även ungdomar som inte är straffmyndiga kan delta i medling.

Vad kan medlingen innebära för dig som begått ett brott?
I första hand att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

I vissa fall kan åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret.
Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

Vad kan medlingen innebära för dig som utsatts för brott?
Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig/ditt företag. Under medlingen finns också möjlighet att sluta ett avtal med den som begått brottet om hur gottgörelse ska ske.

Medling i Årjängs kommun är en verksamhet som genomförs och bedrivs av välutbildade medlare.

Har du inte blivit kontaktad av medlingsverksamheten kan du själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen eller socialsekreterare på Årjängs kommun.

Lag om medling vid brott Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Socialsekreterare Vuxen

  Direkt 0573-14156 Direkt 0573-14096
 • Individ och familjeomsorg

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Öppetider reception:

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Öppetider Socialsekreterare ekonomi:

  Mån - Fre kl: 09.00-10.00

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors

  kl: 09.00-15.30 och Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund