FINSAM

Logga VVND

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund arbetar utifrån Finsam (lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) för dig som behöver stöd och insatser från flera myndigheter samtidigt. Syftet med Finsam är att förhindra att du hamnar i en rundgång eller gråzon mellan myndigheter.

Finsam arbetar för myndighetssamverkan med individens fokus i fokus. Det är individens behov av arbetsrehabilitering som ska styra det myndighetsgemensamma arbetet. Individen ska upplevas som sammanhållen helhet där gränser mellan verksamheter ska ”suddas ut”

Om du upplever att du hamnar mellan stolarna i din kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller regionen och du behöver hjälp att nå eller närma dig självständighet, egen försörjning eller bättre mående (högre livskvalitet) kan du få hjälp av Finsam-samordnaren i din kommun. Egen försörjning kan vara studier, arbete, sjuk- eller aktivitetsersättning.

Finsam är till för dig som har behov av ett mer individanpassat och individnära stöd än du kan få via ordinarie insatser hos någon av de nämnda myndigheterna.

Vi riktar oss till dig som

 • Är mellan 18-64 år och bosatt i Årjängs kommun.
 • Vill börja arbeta eller studera och har eller har behov av stöd från minst två av myndigheterna; Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, kommunen och sjukvården.
 • Upplever att din hälsa och/eller sociala situation påverkar dina förutsättningar för arbete eller studier.
 • Har behov av samverkande insatser för att stegförflytta dig i riktning mot självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet.
 • Har ersättning från kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen alternativt saknar inkomst.

Exempel på stöd

 • Tillsammans med dig ta fram en planering för vägar framåt
 • Hjälp att hitta rätt bland myndigheternas stöd och insatser
 • Hjälp att återuppta en utebliven kontakt
 • Hjälp att initiera nya kontakter, stöd i myndighets- och/eller arbetsgivarkontakter
 • Vid behov stötta dig i dina vårdkontakter så att du får rätt vård och behandling
 • Rådgivande samtal med dig om din situation och dina möjligheter
 • Sammanföra parterna kring dig för att skapa en helhetssyn kring din situation

Frivillighet

Du som deltar blir erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov. Att delta i insatsen är frivilligt men för att delta är det viktigt:

 • Att komma på inbokade tider och meddela frånvaro/förhinder.
 • Aktivt delta i uppgjord planering.
 • Vara nykter och drogfri på möten.

Så går det till

Du kan vända dig direkt till Finsam-samordnaren eller ta hjälp av en handläggare inom socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården för att lämna en intresseanmälan om insatsen Fördjupad samverkan och individnära stöd.

Du, Finsam-samordnaren samt övriga aktuella parter gör tillsammans en kartläggning och planering utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete, studier eller annan försörjning. För att säkerställa att du får det stöd du har rätt till erbjuder vi regelbunden uppföljning under din medverkan hos oss.

Intresserad av att delta?

Om du tror att vi erbjuder det stöd du behöver, gör en intresseanmälan till Finsam-samordnaren tillsammans med någon av dina myndighets- eller vårdkontakter. Det går även bra att göra en egen anmälan. När din anmälan är mottagen kontaktar Finsam-samordnaren dig för mer information. Anmälan kan också lämnas genom telefonkontakt med samordnaren.

Västra Värmland och Norra Dalslands samordningsförbund

Finsam (lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och regionen att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund.

Årjängs kommun ingår i Västra Värmland och Norra Dalslands samordningsförbund, där även kommunerna Arvika, Eda, Bengtsfors, Säffle, Åmål och Dals-Ed ingår.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund