Ekonomiskt bistånd

När det inte finns någon möjlighet för din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till ekonomienheten på Individ- och familjeomsorgen.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd i Årjängs kommun

Ni gör då en ansökan, detta görs tillsammans med en socialsekreterare där ni går ni igenom din ekonomi.

Efter en utredning som socialsekreteraren gör, kan en lösning vara att du får ekonomiskt bistånd tills du klarar försörjningen på egen hand igen.

Ekonomiskt bistånd, är ett stöd som du kan få om man har ekonomiska problem. Du kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård och hemutrustning.

Regler

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Du skall ha sökt alla andra bidrag du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållstöd, aktivitetsstöd osv.

I socialtjänstlagen står vad som ingår i ekonomiskt bistånd och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna.
Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver.

Individ- och familjeomsorgen bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De tittar då på omständigheterna i varje enskilt fall. Det ekonomiska biståndets storlek påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Du ska även kontakta dem om du vill ha mer allmän information om ekonomiskt bistånd eller om hur de ser på just din situation.

Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar från att du har lämnat in en komplett ansökan.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Ansöker du för första gången så kontaktar du Individ- och familjeomsorgens reception för en första information och bedömning.

Om du redan har en handläggare på Individ- och familjeomsorgen

Har du redan en handläggare på Individ- och familjeomsorgen så kontaktar du henne/honom.

Vad kan jag göra om Individ- och familjeomsorgen säger att jag inte har rätt till försörjningsstöd?

Du har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Individ- och familjeomsorgen är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Du har rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Växel

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Telefontid reception

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors kl: 09.00-15.30

  Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund