Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd, hos Individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för en enkel begravning och gravsten. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån.

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till Skatteverket för registrering.

Hjälp med att göra en bouppteckning

Om man anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får man all hjälp där.

Göra en bouppteckning själv

Gör man bouppteckningen själv behöver man läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Tryck på länken nedan så kommer du till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bouppteckning.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Vid eventuell dödsboanmälan utförs denna av kommunen.

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsboanmälan handläggs av Individ- och familjeomsorgen.
Kontakta Individ- och familjeomsorgens reception för mer information.

När dödsboanmälan kan göras

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

När kan dödsboanmälan inte göras

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Dödsboanmälan får heller inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Dödsboanmälan handläggs av Individ- och familjeomsorgen.
För information och blanketter kontakta Individ- och familjeomsorgens reception.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommen ansvar, enligt begravningslagen och ärvdabalken, för att i vissa fall då inga dödsbodelägare eller anhöriga finns som kan beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

När någon avlidit och det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan ansvara för att beställa begravning så är det kommunen som ansvarar för det. Kommunen har i vissa fall också det yttersta ansvaret för att förvalta dödsbon tills man hittar dödsbodelägare.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Växel

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Telefontid reception

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors kl: 09.00-15.30

  Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

 • Begravningsbyrå

  Begravningsentreprenör

  0573-10083 info@arjangsbegravningsbyra.se

  Besöksadress

  Sveavägen 20

  Postadress

  Årjäng

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund