Boende

Gammal timmerstuga i skogen.
Gammal timmerstuga i skogen.

Kommun strävar efter att ge möjligheten att bo i det egna hemmet men ibland blir livskvaliteten bättre i ett annat boende, i ett så kallat särskilt boende.

I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boenden för dig som är i behov av lite extra hjälp.

Särskilt boende

Särskilt boende blir aktuellt när det inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst. På särskilt boende finns tillsyn och omvårdnad dygnet runt.
I kommunen finns ett särskilt boende som riktar sig till personer med demenssjukdom.

Korttidsplatser

Korttidsplatser finns för personer som har omfattande och varaktigt behov av tillsyn, omsorg och vård som inte kan tillgodoses av hemtjänst eller hemsjukvård. På korttidsavdelningen finns tillsyn och omvårdnad dygnet runt.

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning och som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service.

Personer med funktionsnedsättning och som har ett stort och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. De olika boenden är inte inriktade enbart mot en specifik funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå. För de som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad

Är avsett för personer som har ett stort och omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Annan särskild anpassad bostad

Är ett boendealternativ med viss fysisk grundanpassning till personer med funktionsnedsättning, men utan fast bemanning av personal. Stöd kan ges genom exempelvis hemtjänst, boendestöd eller personlig assistent.

Områdeschef LSS

LSS handläggare 

Gruppboenden

Som hyresgäst på ett särskilt boende betalar du hyra för lägenheten.

Du betalar även en avgift för omvårdnaden.

På särskilt boende som drivs av Förenade Care arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut och vid behov kontaktas även läkare.

Avgifter för besök hos/av läkare och mediciner betalar du själv.

Så fördelas lägenheterna

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet inom tre månader från beslutsdatum. Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av omvårdnad. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds lägenhet.

Erbjudande om lägenhet

Om du som erbjudits lägenhet tackar ja, kommer verksamhetschefen för det aktuella boendet att kontakta dig och tillsammans planera inflyttningen.

Särskilt boende i kommunen

Det finns två särskilda boenden för äldre i Årjängs kommun som drivs av Förenade Care, Kvarnåsen i Årjäng och Solgården i Töcksfors.

Uppdraget är reglerat i avtal och verksamheten följs kontinuerligt upp av kommunen. Individ- och familjeomsorgen bedömer behovet av särskilt boende oberoende om boendet drivs av kommunen eller en extern aktör.

Ansökan

Ansökan lämnas till Individ och familjeomsorgen.

Ansökan särskilt boende , 244.3 kB.

Avgifter Stöd och omsorg

Kvarnåsen (Förenade Care) Länk till annan webbplats.

Solgården(Förenader Care) Länk till annan webbplats.

Individ och familjeomsorgen.

På en korttidsplats får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid om inte behovet kan tillgodoses i hemmet. Det kan till exempel vara i samband med rehabilitering efter en tids sjukdom eller en olycka eller för att anhöriga ska få avlastning.

I Årjängs kommun finns en korttidsavdelning som är belägen på Kvarnåsen. Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden ansvarar tillsammans för vården på korttidsboendet.

Arbetsterapeut och sjukgymnast finns också att tillgå.

Patient telefon Korttiden: 0573-14058

Korttiden Personal: 0573-14028

 

Avgifter

Under din vistelse på korttidsboendet betalar du en vårdavgift och en matkostnad.

Ansökan

Ansökan om korttidsplats lämnas till Individ- och familjeomsorgen.

Avgifter Stöd och omsorg

Arbetsterapeut

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjuksköterskan


Kontakt

 • Individ och familjeomsorg

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Öppetider reception:

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Öppetider Socialsekreterare ekonomi:

  Mån - Fre kl: 09.00-10.00

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors

  kl: 09.00-15.30 och Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund