logga
Logga

Värmlands unga i arbete

Årjäng är en av tio kommuner i länet som tillsammans med polis, kriminalvård, frivård samt Region Värmlands folkhälsa deltar i ”Värmlands Unga i Arbete”.

Det är ett projekt som syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Vi vänder oss till unga i åldern 16-29 år, folkbokförda i Årjängs kommun, som varken arbetar eller studerar.

Vi börjar med ett möte där vi tillsammans gör en planering och kommer fram till vad nästa steg kan vara för att komma närmare sysselsättning och egen försörjning.

Det är alltid dina behov som styr vårt arbete tillsammans, och vi stöttar dig hela vägen med både motiverande samtal och andra aktiviteter för att stärka ditt självförtroende och psykiska välmående.

Vi kan erbjuda bland annat studiebesök hos arbetsgivare, kontakt med studie- och yrkesvägledare eller skola, praktik och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Är du 16-29 år, och varken arbetar eller studerar? Eller känner du en ungdom som behöver stöd?

Då är du välkommen att ta direktkontakt med projektledaren Terese Persson eller göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 27,5 miljoner. Målgruppen för projektet är unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). De primära målgrupperna för projektet är utrikesfödda, unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i risk-och missbruk.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund