Projektbeskrivning

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkar nio kommuner i Värmland. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Målgruppen är personer som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 - 20 år.

Projektets insatser ska stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt ska komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. En kartläggning kommer göras av småföretagares rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kan skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Detta arbete ska ske i tät samverkan med Företagarna Värmland. Projektet pågår mellan 1 december 2021 – 30 april 2023.

Vem kan delta?

Är du mellan 16-20 år och arbetslös och saknar en fullständig gymnasieutbildning? I ”Värmland ReAct” arbetar vi för att du ska stärkas i att komma till arbete eller utbildning. Vi utformar insatserna individuellt utifrån dina behov och tillsammans med dig.

Aktiviteter

Att vara med i projektet innebär du som deltagare får stöd och insatser som kan leda till att du närmar dig arbetsmarknaden eller studier. Den hjälpen kan se ut på olika sätt.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i projektdeltagandet:

  • Vägledning inför studier eller arbete
  • Rustning och kunskap kring arbetsmarknad och arbetssökande
  • Motiverande vardagsstöd.
  • Studiebesök
  • Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård
  • Praktik
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund