Namn (Sidans namn)

Områdeschef

Roll eller funktion

Malin Lindqvist

Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress

Tingsgatan 7, Årjäng

Postadress
Övrigt

Områdesansvarig: Hemsjukvården, Korttiden och Socialpsykiatrin.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.