Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Typsnitt

Typsnitt i vår grafiska profil

”Enkla och tydliga redskap i vår kommunikation”
Våra typsnitt är viktiga redskap i arbetet med skapa igenkänning när Årjängs kommun står som avsändare. Det är därför viktigt att använda de typsnitt som anges. De är också utvalda för att vara enkla att använda – men också lätta att läsa.

I det material som produceras, exempelvis broschyrer, foldrar och annonser så använder vi Segoe UI Bold till våra rubriker, Segoe UI Semibold till våra mellanrubriker och Palatino Linotyp i brödtext.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: gabriella alström