Färger i vår grafiska profil

”Våra nyanser av Årjäng”

Färger är ett sätt att hjälpa oss bygga en känsla av vår kommun. Det är också ett av flera verktyg för oss när vi snabbt vill kännas igen. Våra färger bygger enhetlighet i all vår visuella kommunikation och hjälper oss förmedla känslan av Årjäng. Ett Årjäng med fokus på näringsliv, tillväxt, livskvalitet, ett gott medarbetarskap – och inte minst. En plats att trivas på.

Färger och tillgänglighet

Den grafiska profilen består primärt av fyra färger, samt även svart och vitt. Det svartvita färgalternativet finns med för att skapa tillgänglighet i alla sammanhang. Den befintliga färgpaletten kan behöva stöd av svart eller vitt. Exempelvis vid tryck på kläder eller mot en fotobakgrund. Detta för att det ska bli tydligt, tillgängligt och enkelt att utläsa.

Primära färger

Våra färger utgörs av mörk- och mellanblå, rött och grönt. Det här är färger som vi burit med oss länge i vårt visuella varumärke. De bottnar i hur vi ser på oss själva, vår attityd och den värdegrund vi arbetar med, och ständigt strävar mot, men också platsen Årjäng. En plats med vacker natur och många sjöar – enkel att älska, enkel att uppleva.

Mörk- och mellanblå – För det blå i vår himmel och många sjöar. För oss definierar den blå färgen också vår värdegrund som kommun: Ansvar, respekt och kvalitet.

Rött – Präglat av kraft, kreativitet och tillväxt i vårt näringsliv och hos oss som arbetsgivare.

Grönt – En välkomnande och naturnära färg som också definierar energi och livskvalitet – på en plats där det är enkelt att trivas.

Färgerna har ingen politisk koppling. De kan användas var och en för sig, eller tillsammans. Nedan hittar ni färgkoderna i PMS, CMYK, RGB och Hex.

Plats- och arbetsgivarvarumärkets färg

Plats- och arbetsgivarvarumärkes färger

Färgpalett för webbplatser

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl