Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Möten, handlingar och protokoll

Ett protokoll med en penna liggande ovanpå

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse som i sin tur beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

På respektive sida hittar du sammanträdesdagar för 2023. Om du är intresserad av vad de olika nämnderna diskuterar och tar beslut om, hittar du även kallelser och protokoll här.


Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell