Politiska partier och partistöd

I Årjängs kommun är sju politiska partier representerade i fullmäktige. Här kan du läsa mer om partierna på deras respektive webbplats.

För att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin kan de som är representerade i fullmäktige få partistöd enligt kommunallagen. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Partier i fullmäktige

Nedanstående partier är representerade i Årjängs kommuns fullmäktige. Klicka på länkarna för att komma till respektive partis webbplats.

Partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag (partistöd) till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin .

Rätt till partistöd

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd.
Kommunfullmäktige beslutar om det lokala partistödets omfattning och formerna för stödet.

Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av två delar

  • ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år.
  • ett mandatstöd, som uppgår till 6 700 kronor per mandat och år.
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell