Valnämnden

Val röstningsbås

Valnämnden genomför och administrerar de allmänna val som hålls vart fjärde år liksom valen till EU-parlamentet som är vart femte år. Valnämnden är en obligatorisk nämnd, det vill säga en nämnd som kommunen måste ha.

Ansvararsområde

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämnden utgör en lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt region- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.
Det är kommunen som själv bekostar det som kommunen, valnämnden och valförrättarna ska utföra.

När det inte är valår är nämndens verksamhet vilande.

Ledamöter och ersättare 2023-2026


Namn

Parti

Uppdrag

Lennart Nilsson

KD

Ordförande

Lena Svensson

S

Ledamot

Robin Olsson

M

Vice ordförande

Anna-Lena Knutsson

L

Ledamot

Birgitta Schmidt

C

Ledamot

Lars-Göran Larsson

KD

Ersättare

Malin Andersson

S

Ersättare

Torleif Ås

M

Ersättare

Mona Jonsson

L

Ersättare

Peter Lustig

MP

Ersättare

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell