Stöd- och omsorgsnämnden

Ett rött hjärta som ligger i fyra händer

Ansvarsområde

Stöd- och omsorgsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Det innefattar bland annat:

 • all individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.
 • äldre- och handikappomsorg såsom särskilda boenden (äldreboende och demensboende), hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering.

Nämnden är i huvudsak inriktad på kommunens skyldigheter enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om särskilt stöd och service (LSS), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM).

Stöd och omsorgsnämnden ska bidra till att medborgarna tillförsäkras ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet.
Nämndens olika verksamhetsområden arbetar på uppdrag av nämnden. Deras arbete ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Ett barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde ska genomsyra arbetet.

Nämnden har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp och det stöd hen behöver.

Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Stöd- och omsorgsnämnden har ett arbetsutskott, även förkortat au, som består av en mindre grupp av stöd- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till stöd- och omsorgsnämndens sammanträden.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 19 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Nämndens sammanträdesdagar 2024

 • 1 februari
 • 7, 28 mars
 • 7 maj
 • 13 juni
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Nämndens protokoll och kallelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2024-02-01 Protokoll.pdf , 266.7 kB. 266.7 kB 2024-02-13 09.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2024-02-01 Kallelse.pdf , 118.1 kB. 118.1 kB 2024-01-25 14.24

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2023-11-16 Protokoll.pdf , 650.7 kB. 650.7 kB 2023-11-23 11.30
SOO 2023-10-19 Protokoll.pdf , 662.1 kB. 662.1 kB 2023-10-24 14.16
SOO 2023-09-14 Protokoll .pdf , 170 kB. 170 kB 2023-09-19 10.28
SOO 2023-06-08 Protokoll.pdf , 653.1 kB. 653.1 kB 2023-06-13 13.18
SOO 2023-05-03 Protokoll.pdf , 226.7 kB. 226.7 kB 2023-05-10 13.30
SOO 2023-04-05 Protokoll.pdf , 590.3 kB. 590.3 kB 2023-04-13 07.24
SOO 2023-03-09 Protokoll .pdf , 155.3 kB. 155.3 kB 2023-03-16 08.28
SOO 2023-02-02 Protokoll .pdf , 195 kB. 195 kB 2023-04-13 13.48
SOO 2023-01-12 Protokoll.pdf , 460.5 kB. 460.5 kB 2023-02-01 07.38

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2023-11-16 Kallelse.pdf , 117.5 kB. 117.5 kB 2023-11-23 11.30
SOO 2023-10-19 Kallelse.pdf , 114 kB. 114 kB 2023-10-24 14.15
SOO 2023-09-14 Kallelse.pdf , 117.2 kB. 117.2 kB 2023-09-19 10.28
SOO 2023-06-08 Kallelse.pdf , 118.2 kB. 118.2 kB 2023-06-13 13.18
SOO 2023-05-03 Kallelse.pdf , 118.1 kB. 118.1 kB 2023-05-10 13.29
SOO 2023-04-05 Kallelse.pdf , 116.4 kB. 116.4 kB 2023-04-13 07.28
SOO 2023-03-09 Kallelse.pdf , 114.5 kB. 114.5 kB 2023-04-13 13.49
SOO 2023-02-02 Kallelse.pdf , 109.8 kB. 109.8 kB 2023-02-01 07.40
SOO 2023-01-12 Kallelse.pdf , 109.1 kB. 109.1 kB 2022-12-29 14.43

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2022-12-14 Protokoll .pdf , 104.3 kB. 104.3 kB 2022-12-20 14.51
SOO 2022-11-10 Protokoll.pdf , 156.5 kB. 156.5 kB 2022-11-17 07.35
SOO 2022-10-20 Protokoll.pdf , 166.3 kB. 166.3 kB 2022-10-27 10.38
SOO 2022-09-08 Protokoll.pdf , 101.5 kB. 101.5 kB 2022-09-14 15.49
SOO 2022-06-09 Protokoll.pdf , 163.4 kB. 163.4 kB 2022-06-15 13.43
SOO 2022-05-03 Protokoll .pdf , 98.5 kB. 98.5 kB 2022-05-12 13.53
SOO 2022-04-07 Protokoll.pdf , 589.7 kB. 589.7 kB 2022-05-18 09.03
SOO 2022-03-10 Protokoll .pdf , 177.6 kB. 177.6 kB 2022-03-16 11.22
SOO 2022-02-10 Protokoll.pdf , 85.4 kB. 85.4 kB 2022-02-15 15.00

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2022-12-14 Kallelse.pdf , 93 kB. 93 kB 2022-12-07 11.24
SOO 2022-11-10 Kallelse.pdf , 114.5 kB. 114.5 kB 2022-11-03 16.22
SOO 2022-10-20 Kallelse.pdf , 111.8 kB. 111.8 kB 2022-10-27 10.37
SOO 2022-09-08 Kallelse.pdf , 117.4 kB. 117.4 kB 2022-09-01 15.42
SOO 2022-06-09 Kallelse.pdf , 108.3 kB. 108.3 kB 2022-06-03 08.44
SOO 2022-05-03 Kallelse .pdf , 106.1 kB. 106.1 kB 2022-05-18 09.07
SOO 2022-04-07 Kallelse.pdf , 113.4 kB. 113.4 kB 2022-04-06 13.05
SOO 2022-03-10 Kallelse .pdf , 118.5 kB. 118.5 kB 2022-03-04 10.06
SOO 2022-02-10 Kallelse.pdf , 109.6 kB. 109.6 kB 2022-02-04 08.47

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2021-12-09 Protokoll.pdf , 79.8 kB. 79.8 kB 2021-12-17 13.15
SOO 2021-11-04 Protokoll.pdf , 173.5 kB. 173.5 kB 2021-11-09 16.23
SOO 2021-10-07 Protokoll.pdf , 166.6 kB. 166.6 kB 2021-10-15 11.53
SOO 2021-09-02 Protokoll.pdf , 171.7 kB. 171.7 kB 2021-10-14 13.49
SOO 2021-06-10 Protokoll.pdf , 150.8 kB. 150.8 kB 2021-10-14 13.49
SOO 2021-05-05 Protokoll.pdf , 90 kB. 90 kB 2021-10-14 13.48
SOO 2021-04-08 Protokoll.pdf , 147 kB. 147 kB 2021-10-14 13.48
SOO 2021-03-04 Protokoll.pdf , 162.6 kB. 162.6 kB 2021-10-14 13.48
SOO 2021-02-04 Protokoll.pdf , 77.1 kB. 77.1 kB 2021-10-14 13.47

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SOO 2021-12-09 Kallelse.pdf , 104.4 kB. 104.4 kB 2021-12-03 11.01
SOO 2021-10-07 Kallelse.pdf , 107.8 kB. 107.8 kB 2021-10-14 13.43
SOO 2021-09-02 Kallelse.pdf , 115.4 kB. 115.4 kB 2021-10-14 13.42
SOO 2021-06-10 Kallelse.pdf , 115.2 kB. 115.2 kB 2021-10-14 13.42
SOO 2021-05-05 Kallelse.pdf , 115.6 kB. 115.6 kB 2021-10-14 13.41
SOO 2021-04-08 Kallelse.pdf , 114.6 kB. 114.6 kB 2021-10-14 13.41
SOO 2021-03-04 Kallelse.pdf , 115.4 kB. 115.4 kB 2021-10-14 13.41
SOO 2021-02-04 Kallelse.pdf , 104.2 kB. 104.2 kB 2021-10-14 13.40

Tidigare protokoll

Om du vill ta del av tidigare års protokoll, kontaktar du nämndens sekreterare Andréa Grindenäs

Ledamöter och ersättare 2023-2026

Mogens Nielsen

KD

Ordförande

Anna-Lena Knutsson

L

Vice ordförande

Agneta Eklund

S

Ledamot

Agneta Nilsson

KD

Ledamot

Henrik Wiig Pettersson

S

Ledamot

Rolf Emanuelsson

C

Ledamot

Peder Evertsson

KD

Ledamot

Torleif Ås

M

Ledamot

Annelie Heed

S

Ledamot

Stefan Nordqvist

SD

Ledamot

Elisabeth Larsson

MP

Ledamot

Kerstin Andersson

KD

Ersättare

Payman Garmiani

S

Ersättare

Mattias Fällman

KD

Ersättare

Vakant

KD

Ersättare

Malin Andersson

S

Ersättare

Marita Arvidsson

C

Ersättare

Madeleine Franzon

M

Ersättare

Runar Patriksson

L

Ersättare

Hans Karlsson

S

Ersättare

Börje Liviken

M

Ersättare

Torgny Sjögren

S

Ersättare

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell