Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Nämnder i samverkan

Kugghjul i samarbete

Årjängs kommun samverkar med andra aktörer i fyra nämnder. Det kan vara tillsammans med ett fåtal kommuner, alla Värmlands kommuner och med Region Värmland. Genom ett gemensamt arbete kan man stärka och utveckla verksamheterna samt använda de ekonomiska resurserna mer effektivt.

Drift- och servicenämnden

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation.
Den gemensamma drifts- och servicenämnden ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet.

Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Kommunerna samarbetar främst inom IT-området.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.
Den gemensamma nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.
Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Region Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot och en ersättare.

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt.
Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen.

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med ett gemensamt kansli i Åmål.

Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell