Kommunstyrelsen

en pärm med protokoll, mötesklubba och penna

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över andra nämnders verksamhet.
Styrelsen ska vidare följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning och hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig även över ärenden som ska behandlas av fullmäktige.

Bortsett från det övergripande ansvaret och ledningsfunktionen så varierar de frågor som handläggs av kommunstyrelsen mellan olika kommuner. I Årjängs kommun är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd och ansvarig för kommunens uppgifter i civilförsvarsfrågor.
Styrelsen har vidare hand om översiktsplanering, avfallsplanering, renhållning, underhåll av kommunens fastighetsbestånd och vägar med mera. Kommunstyrelsen har också ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, även förkortat au, som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträden.

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 4, 13, 27 mars
 • 25 april
 • 15, 29 maj
 • 28 augusti
 • 2, 30 oktober
 • 20 november

Nämndens sammanträdesdagar 2024

 • 31 januari
 • 4 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Nämndens protokoll och kallelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2024-01-31 Protokoll.pdf , 902.3 kB. 902.3 kB 2024-02-02 13.54

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2024-03-04 Kallelse.pdf , 121.6 kB. 121.6 kB 2024-03-04 11.04
KS 2024-01-31 Kallelse.pdf , 124.2 kB. 124.2 kB 2024-01-26 15.36

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2023-12-05 Protokoll.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2023-12-14 11.20
KS 2023-11-08 Protokoll.pdf , 750.2 kB. 750.2 kB 2023-11-13 08.39
KS 2023-10-18 Protokoll.pdf , 859.2 kB. 859.2 kB 2023-11-13 08.39
KS 2023-09-13 Protokoll.pdf , 699.5 kB. 699.5 kB 2023-09-15 11.51
KS 2023-06-07 Protokoll.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2023-06-09 11.40
KS 2023-05-09 Protokoll.pdf , 950.5 kB. 950.5 kB 2023-06-09 11.39
KS 2023-04-05 Protokoll.pdf , 813.9 kB. 813.9 kB 2023-04-12 08.35
KS 2023-03-09 Protokoll.pdf , 689.2 kB. 689.2 kB 2023-04-12 08.37
KS 2023-02-08 Protokoll.pdf , 655.5 kB. 655.5 kB 2023-02-13 09.26
KS 2023-01-11 Protokoll.pdf , 421.1 kB. 421.1 kB 2023-01-13 13.42

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2023-12-05 Kallelse.pdf , 131.1 kB. 131.1 kB 2023-11-29 13.58
KS 2023-11-08 Kallelse.pdf , 121.1 kB. 121.1 kB 2023-11-13 10.40
KS 2023-10-18 Kallelse.pdf , 120.9 kB. 120.9 kB 2023-11-13 10.40
KS 2023-09-13 Kallelse.pdf , 118.9 kB. 118.9 kB 2023-09-14 13.41
KS 2023-06-07 Kallelse.pdf , 137.1 kB. 137.1 kB 2023-09-14 13.48
KS 2023-05-09 Kallelse.pdf , 124.2 kB. 124.2 kB 2023-05-04 13.29
KS 2023-04-05 Kallelse.pdf , 124.9 kB. 124.9 kB 2023-04-12 08.52
KS 2023-03-09 Kallelse.pdf , 121 kB. 121 kB 2023-04-12 08.52
KS 2023-02-08 Kallelse.pdf , 118.8 kB. 118.8 kB 2023-02-13 09.27
KS 2022-01-11 Kallelse.pdf , 100.7 kB. 100.7 kB 2023-01-13 13.42

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2022-12-08 Protokoll.pdf , 733.5 kB. 733.5 kB 2022-12-09 15.26
KS 2022-11-10 Protokoll.pdf , 768.3 kB. 768.3 kB 2022-11-14 11.26
KS 2022-10-19 Protokoll.pdf , 833 kB. 833 kB 2022-10-21 09.15
KS 2022-09-07 Protokoll.pdf , 1016.9 kB. 1016.9 kB 2022-09-13 15.57
KS 2022-06-20 Protokoll.pdf , 436.1 kB. 436.1 kB 2022-06-21 09.04
KS 2022-06-09 Protokoll.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-13 10.32
KS 2022-05-11 Protokoll.pdf , 781.2 kB. 781.2 kB 2022-05-16 15.18
KS 2022-04-07 Protokoll.pdf , 840.9 kB. 840.9 kB 2022-04-11 08.47
KS 2022-03-09 Protokoll.pdf , 896.2 kB. 896.2 kB 2022-03-14 11.30
KS 2022-02-09 Protokoll.pdf , 447 kB. 447 kB 2022-02-14 15.02

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2022-10-19 Kallelse.pdf , 125.8 kB. 125.8 kB 2022-11-04 09.16
KS 2022-11-10 Kallelse.pdf , 120.9 kB. 120.9 kB 2022-11-04 09.15
KS 2022-09-07 Kallelse.pdf , 175 kB. 175 kB 2022-09-07 08.13
KS 2022-06-09 Kallelse.pdf , 131.9 kB. 131.9 kB 2022-09-07 08.19
KS 2022-05-11 Kallelse.pdf , 122 kB. 122 kB 2022-05-05 15.57
KS 2022-04-07 Kallelse.pdf , 122.7 kB. 122.7 kB 2022-05-05 15.58
KS 2022-03-09 Kallelse.pdf , 174.2 kB. 174.2 kB 2022-03-07 14.24
KS 2022-02-09 Kallelse.pdf , 121.5 kB. 121.5 kB 2022-02-04 09.21

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2021-12-01 Protokoll.pdf , 511.5 kB. 511.5 kB 2021-12-06 10.10
KS 2021-11-10 Protokoll.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2021-11-15 16.53
KS 2021-10-06 Protokoll.pdf , 439.3 kB. 439.3 kB 2021-10-08 15.47
KS 2021-09-01 Protokoll.pdf , 501.9 kB. 501.9 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-06-02 Protokoll.pdf , 268.7 kB. 268.7 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-06-02 § 53 voteringslista.pdf , 45.3 kB. 45.3 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-05-05 Protokoll.pdf , 192.3 kB. 192.3 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-04-14 Protokoll.pdf , 288.1 kB. 288.1 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-04-14 § 23 Voteringslista.pdf , 45.3 kB. 45.3 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-02-03 Protokoll.pdf , 159.2 kB. 159.2 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-02-03 Voteringslista.pdf , 42.5 kB. 42.5 kB 2021-10-01 15.14

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2021-12-01 Kallelse.pdf , 126.9 kB. 126.9 kB 2021-11-30 08.37
KS 2021-11-10 Kallelse.pdf , 132.1 kB. 132.1 kB 2021-11-08 11.19
KS 2021-09-01 Kallelse.pdf , 136.7 kB. 136.7 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-06-02 Kallelse.pdf , 128.8 kB. 128.8 kB 2021-10-05 14.59
KS 2021-05-05 Kallelse.pdf , 119.3 kB. 119.3 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-04-14 Kallelse.pdf , 123.2 kB. 123.2 kB 2021-10-01 15.14
KS 2021-02-03 Kallelse.pdf , 118.8 kB. 118.8 kB 2021-10-01 15.14

Tidigare protokoll

Om du vill ta del av tidigare års protokoll, kontaktar du nämndens sekreterare Sandra Norsell

Ledamöter och ersättare 2023-2026


Namn

Parti

Uppdrag

Jonas Ås

KD

Ordförande

Stefan Moberg

KD

Vice ordförande

Kristina Kristiansson

S

Oppositionsråd

Anette Eriksson

KD

Ledamot

Henrik Wiig Pettersson

S

Ledamot

Katarina Johannesson

C

Ledamot

Mikael Olsson

M

Ledamot

Annika Sahlin

L

Ledamot

Agneta Eklund

S

Ledamot

Johnny Brustuen

SD

Ledamot

Daniel Schützer

S

Ledamot

Lars-Göran Larsson

KD

Ersättare

Lena Svensson

S

Ersättare

Vakant

KD

Ersättare

Madeleine Fransson

M

Ersättare

Torgny Sjögren

S

Ersättare

Sophia Paulsson Sjödin

C

Ersättare

Robin Olsson

M

Ersättare

Robin Karlsson

L

Ersättare

Lennart Bryntesson

MP

Ersättare

Stefan Nordqvist

SD

Ersättare

Tony Nilsson

MP

Ersättare

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell