Kommunfullmäktige

Ett kommunfullmäktigemöte med ledamöter

Kommunfullmäktiges roll och uppgift

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av större vikt för kommunen. Det gäller bland annat skatt och avgifter, mål och riktlinjer för verksamheten samt budget.

Ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige är folkvalda. I Årjängs kommun finns 35 förtroendevalda ledamöter i fullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten. Allmänhetens frågestund hålls vid tre tillfällen varje år.

Sammanträdesdagar 2024

 • 19 februari (även allmänhetens frågestund)
 • 25 mars
 • 22 april
 • 27 maj (även allmänhetens frågestund)
 • 17 juni
 • 30 september
 • 28 oktober (även allmänhetens frågestund)
 • 25 november
 • 16 december

Tid och plats samt dagordning för sammanträdet framgår av kallelsen nedan.

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund kan du ställa en fråga till en politiker. Det ska vara frågor som rör kommunens ansvarsområde.
Allmänhetens frågestund hålls vid tre tillfällen varje år:

 • 19 februari
 • 27 maj
 • 28 oktober

Protokoll och kallelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2024-06-17 Protokoll.pdf , 986.4 kB. 986.4 kB 2024-06-26 10.23
KF 2024-05-27 Protokoll.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 13.30
KF 2024-04-22 Protokoll.pdf , 993.9 kB. 993.9 kB 2024-04-26 13.41
KF 2024-03-25 Protokoll.pdf , 828.7 kB. 828.7 kB 2024-03-28 10.46
KF 2024-03-25 Protokoll § 39-§ 40.pdf , 422.7 kB. 422.7 kB 2024-04-04 10.19
KF 2024-02-19 Protokoll.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2024-03-06 13.36

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2024-06-17 Kungörelse.pdf , 117.5 kB. 117.5 kB 2024-06-12 14.17
KF 2024-06-17 Bilaga.pdf , 14.8 MB. 14.8 MB 2024-06-17 11.17
KF 2024-05-27 Kungörelse.pdf , 124.4 kB. 124.4 kB 2024-05-17 10.50
KF 2024-05-27 Bilaga.pdf , 36.2 MB. 36.2 MB 2024-05-17 10.50
KF 2024-04-22 Kungörelse.pdf , 126.9 kB. 126.9 kB 2024-04-16 11.31
KF 2024-04-22 Bilaga.pdf , 61.8 MB. 61.8 MB 2024-04-16 11.31
KF 2024-03-25 Kungörelse.pdf , 120 kB. 120 kB 2024-03-15 09.16
KF 2024-03-25 Bilaga.pdf , 19.7 MB. 19.7 MB 2024-03-20 07.23
KF 2024-02-19 Kungörelse.pdf , 131 kB. 131 kB 2024-02-07 11.43
KF 2024-02-19 Bilaga.pdf , 15.5 MB. 15.5 MB 2024-02-09 11.50

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-12-18 Protokoll.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2023-12-22 09.05
KF 2023-10-30 Protokoll.pdf , 994 kB. 994 kB 2023-11-09 08.54
KF 2023-09-25 Protokoll.pdf , 698.2 kB. 698.2 kB 2023-10-04 10.56
KF 2023-06-19 Protokoll.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2023-06-26 09.34
KF 2023-04-24 Protokoll.pdf , 782.4 kB. 782.4 kB 2023-04-28 15.12
KF 2023-02-27 Protokoll.pdf , 851.2 kB. 851.2 kB 2023-03-03 11.10

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-12-18 Kungörelse.pdf , 130.1 kB. 130.1 kB 2023-12-14 10.38
KF 2023-12-18 Bilaga.pdf , 67.1 MB. 67.1 MB 2023-12-14 10.35
KF 2023-10-30 Kungörelse.pdf , 129.5 kB. 129.5 kB 2023-10-23 13.31
KF 2023-10-30 Bilaga.pdf , 12.2 MB. 12.2 MB 2023-10-23 14.08
KF 2023-09-25 Kungörelse.pdf , 122.5 kB. 122.5 kB 2023-09-18 10.27
KF 2023-09-25 Bilaga.pdf , 13 MB. 13 MB 2023-09-18 10.27
KF 2023-06-19 Kungörelse.pdf , 133.5 kB. 133.5 kB 2023-06-12 11.26
KF 2023-06-19 Bilaga.pdf , 50.4 MB. 50.4 MB 2023-06-12 11.18
KF 2023-04-24 Kungörelse .pdf , 124.5 kB. 124.5 kB 2023-04-17 08.54
KF 2023-04-24 Bilaga.pdf , 20.6 MB. 20.6 MB 2023-04-17 13.38
KF 2023-02-27 Kungörelse.pdf , 131.5 kB. 131.5 kB 2023-02-17 13.11
KF 2023-02-27 Bilaga.pdf , 5.4 MB. 5.4 MB 2023-02-17 13.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2022-12-19 Protokoll.pdf , 741.9 kB. 741.9 kB 2022-12-21 16.52
KF 2022-11-28 Protokoll.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2022-12-08 13.56
KF 2022-10-31 Protokoll.pdf , 918.6 kB. 918.6 kB 2022-11-03 09.25
KF 2022-09-26 Protokoll.pdf , 888.2 kB. 888.2 kB 2022-09-28 16.04
KF 2022-06-20 Protokoll.pdf , 981.1 kB. 981.1 kB 2022-06-27 10.39
KF 2022-05-30 Protokoll.pdf , 707.9 kB. 707.9 kB 2022-06-02 15.55
KF 2022-04-25 Protokoll.pdf , 1023 kB. 1023 kB 2022-04-29 13.06
KF 2022-03-28 Protokoll.pdf , 931 kB. 931 kB 2022-04-04 10.16

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2022-12-19 Kungörelse.pdf , 123.4 kB. 123.4 kB 2022-12-12 08.33
KF 2022-12-19 Bilaga.pdf , 4.4 MB. 4.4 MB 2022-12-12 08.34
KF 2022-11-28 Kungörelse.pdf , 139.5 kB. 139.5 kB 2022-11-21 09.02
KF 2022-11-28 Bilaga.pdf , 2.8 MB. 2.8 MB 2022-11-22 07.28
KF 2022-10-31 Kungörelse.pdf , 123.5 kB. 123.5 kB 2022-10-24 09.02
KF 2022-10-31 Bilaga.pdf , 11.1 MB. 11.1 MB 2022-11-03 16.17
KF 2022-09-26 Kungörelse.pdf , 121.5 kB. 121.5 kB 2022-09-19 11.48
KF 2022-09-26 Bilaga.pdf , 14.8 MB. 14.8 MB 2022-09-19 11.48
KF 2022-06-20 Kallelse.pdf , 176.1 kB. 176.1 kB 2022-06-13 10.37
KF 2022-06-20-Bilaga.pdf , 10.7 MB. 10.7 MB 2022-06-17 13.26
KF 2022-05-30 Kungörelse.pdf , 118.5 kB. 118.5 kB 2022-05-25 08.13
KF 2022-05-30 Bilaga.pdf , 21.4 MB. 21.4 MB 2022-05-25 08.17
KF 2022-04-25 Kungörelse.pdf , 134 kB. 134 kB 2022-04-13 14.21
KF 2022-04-25 Bilaga.pdf , 3 MB. 3 MB 2022-04-19 13.10
KF 2022-03-28 Kungörelse.pdf , 185.3 kB. 185.3 kB 2022-03-18 14.33

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-12-13 Protokoll.pdf , 874.2 kB. 874.2 kB 2021-12-16 15.51
KF 2021-11-29 Protokoll.pdf , 432 kB. 432 kB 2021-12-02 10.30
KF 2021-10-25 Protokoll.pdf , 464.5 kB. 464.5 kB 2021-10-28 15.25
KF 2021-09-27 Protokoll.pdf , 197.9 kB. 197.9 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-06-14 Protokoll.pdf , 314.2 kB. 314.2 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-05-31 Protokoll.pdf , 170.7 kB. 170.7 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-04-26 Protokoll.pdf , 302 kB. 302 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-02-22 Protokoll.pdf , 158.6 kB. 158.6 kB 2021-10-01 15.09

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-12-13 Kallelse.pdf , 119.6 kB. 119.6 kB 2021-12-16 15.50
KF 2021-11-29 Kungörelse.pdf , 128.4 kB. 128.4 kB 2021-11-19 13.45
KF 2021-11-29 Bilaga.pdf , 9.8 MB. 9.8 MB 2021-11-19 13.46
KF 2021-10-25 Kungörelse.pdf , 162.8 kB. 162.8 kB 2021-10-28 14.21
KF 2021-10-25 Bilaga.pdf , 17.1 MB. 17.1 MB 2021-10-15 11.46
KF 2021-09-27 Kungörelse.pdf , 123.4 kB. 123.4 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-09-27 Bilaga.pdf , 6.7 MB. 6.7 MB 2021-10-01 15.09
KF 2021-06-14 Kungörelse.pdf , 122.9 kB. 122.9 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-06-14 Bilaga 2.pdf , 4.6 MB. 4.6 MB 2021-10-01 15.09
KF 2021-05-31 Kungörelse.pdf , 116.4 kB. 116.4 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-05-31-Bilaga.pdf , 6.6 MB. 6.6 MB 2021-10-01 15.09
KF 2021-04-26 Kungörelse.pdf , 130.6 kB. 130.6 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-04-26 Bilaga.pdf , 16.1 MB. 16.1 MB 2021-10-01 15.09
KF 2021-02-22 Kungörelse.pdf , 166.6 kB. 166.6 kB 2021-10-01 15.09
KF 2021-02-22 Bilaga.pdf , 7.1 MB. 7.1 MB 2021-10-01 15.09

Tidigare protokoll

Om du vill ta del av tidigare års protokoll, kontaktar du fullmäktiges sekreterare Sandra Norsell

Arbetsordning

 • Kristdemokraterna 10
 • Socialdemokraterna 10
 • Centerpartiet 5
 • Moderaterna 4
 • Sverigedemokraterna 4
 • Liberalerna 1
 • Miljöpartiet de gröna 1

Ledamöter och ersättare 2023-2026


Namn

Parti

Uppdrag

Robin Olsson

M

Ordförande

Bengt-Olof Lorentzon

KD

1:a vice ordförande

Katarina Johannesson

C

2:a vice ordförande
Kjell-Arne Ottosson
Jonas Ås
Stefan Moberg
Mogens Nielsen
Anneli Elofsson
Bengt-Olof Lorentzon
Agneta Nilsson
Bo Eriksson
Cecilia Ohlin
Gertrud Berglund

KD

Ledamöter

Daniel Markstedt
Daniel Schützer
Kristina Kristiansson
Gunilla Svantorp
Henrik Wiig Pettersson
Inger Digrell
Torgny Sjögren
Lena Svensson
Hans Karlsson
Payman Garmiani

S

Ledamöter

Thord Andersson
Katarina Johannesson
Anette Eriksson
Rolf Emanuelsson
Sofia Paulsson Sjödin

C

Ledamöter

Mikael Olsson
Madeleine Franzon
Robin Olsson
Torbjörn Lindskog

M

Ledamöter

Johhny Brustuen
Stefan Nordqvist
Johanna Moheim
Daniel Olsson

SD

Ledamöter

Robin Karlsson

L

Ledamot

Lennart Bryntesson

MP

Ledamot

Lars-Göran Larsson
David Lorentzon
Isak Johansson
Anders Västsäter
Benny Moberg

KD

Ersättare

Mårten Karlsson

Siv Ögren

Annelie Heed

Lars Erik Perttu
Märta Ruus

S

Ersättare

Kent Norman

Marita Arvidsson

Lise-Lott Wignell

C

Ersättare

Kermit Andersson
Jürgen Zehm

M

Ersättare

Börje Hermansson

SD

Ersättare

Annika Sahlin
Gunnar Henriksson

L

Ersättare

Tony Nilsson
Lena Svensdotter

MP

Ersättare

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell