Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Styrmodell

Cykelstyre

Vår vision, värdegrund och fyra fokusmål utgör tillsammans Årjängs kommuns styrmodell. Styrmodellen är ett stöd i arbetet med att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. Här ingår också de lagar och regler som våra verksamheter måste följa.

Vision

Årjäng- En stolt tillväxtkommun

En attraktiv kommun med invånaren och tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi har en levande landsbygd där det finns utrymme för nya människor och idéer.

Vår värdegrund

Vi tar ansvar, har ett respektfullt bemötande och levererar hög kvalitet.

Ansvar

Vi tänker helhet och samverkar, allas insats spelar roll.

Respekt

Vi har ett bra bemötande och ser alla människors lika värde.

Kvalitet

Vi har kunskap och kompetens, vårt arbetssätt utvecklas genom ständiga förbättringar.

Fokusområden

Näringsliv

Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande näringsliv.

Medarbetare

Kommunens viktigaste resurs och ansikte utåt är medarbetarna.

Hållbarhet

Kommunen ska drivas och utvecklas på ett sätt som är hållbart både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Invånare

Omsorg och service ska utgå från invånarnas förutsättningar och behov. I ett öppet och välkomnande samhälle ges alla möjlighet att delta och utvecklas under hela livet. Känslan av hög livskvalitet ger stolta och nöjda invånare i en växande kommun.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sven-erik sköld