Folkhälsosamverkan

Händer som bilder ett hjärta

Ett samverkansforum med uppdrag att utveckla och stödja arbetet med folkhälsa och trygghet. Forumet hålls tre gånger per år.

Hälsa och trygghet

Samverkansforum (folkhälsosamverkan) är ett forum för samråd kring folkhälsofrågor i Årjängs kommun. Forumets uppdrag är att utveckla, samordna och stödja arbetet med folkhälso- och trygghetsfrågor i kommunen.

Målsättningen är att främja kommuninvånarnas hälsa och trygghet samt förebygga ohälsa och otrygghet.

Representanter

Deltagare är verksamhetschefer, ordförande, vice ordförande samt representant från oppositionen i respektive nämnd.
Vice ordförande i kommunstyrelsen är ordförande i samverkansforum och ansvarar, tillsammans med kommunchefen och kvalitetsutvecklare, för planering och genomförande av forum tre gånger per år.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell