Avdelningar, kontor och verksamhetschefer

Skriva på dator

Förvaltningen i Årjängs kommun är organiserad i avdelningar och kontor. Kommunchefen är förvaltningens högsta tjänsteperson.

Förvaltningen Årjängs kommun

Kommundirektör

Birgitta Evensson

Telefon: 0573-141 32
E-post: birgitta.evensson@arjang.se

Administrativ avdelning

Chef Sandra Norsell

Telefon: 0573-140 25
E-post: sandra.norsell@arjang.se

Barn- och utbildningskontor

Chef May Bjerklund

Telefon: 0573-142 01
E-post: may.bjerklund@arjang.se

Ekonomiavdelning

Chef Linda Sydengen

Telefon: 0573-141 05
E-post: linda.sydengen@arjang.se

IT-support Aktiv IT

IT-strateg Agnetha Persson

Telefon: 0573-141 11
E-post: agnetha.persson@arjang.se

Kultur- och fritidsavdelning

Chef Stefan Sköld

Telefon: 0573-141 33
E-post: stefan.skold@arjang.se

Näringslivets Hus

Näringslivsstrateg Thorill Pettersson

Telefon: 0573-140 70
E-post: thorill.pettersson@arjang.se

Personal- och kommunikationsavdelning

HR-chef Gustaf Östlund

Telefon: 0573-140 42
E-post: gustaf.ostlund@arjang.se

Räddningstjänst

Chef Krister Davidsson

Telefon: 0573-142 57
E-post: krister.davidsson@arjang.se

Samhällsbyggnadsavdelning

Chef Peter Månsson

Telefon: 0573-140 75
E-post: peter.mansson@arjang.se

Stöd och omsorg

Chef Malin Eklund

Telefon: 0573-142 88
E-post: malin.eklund@arjang.se

Säkerhetssamordning

Kommunchef Birgitta Evensson

Telefon 0573-141 32
E-post: birgitta.evensson@arjang.se

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell