Kommunens historia

Karta

Här guidar vid dig från den första kommunreformen år 1863 genom den andra kommunreformen och vidare till municipalsamhället som slutligen blir dagens Årjängs kommun.

Kommunernas uppkomst och sammanslagningar

Sedan medeltiden har det lokala samhället i Sverige organiserats i kyrksocknar eller församlingar runt om i landet. På landsbygden var det sockenstämman som var det beslutande organet.

Första kommunreformen

Den första kommunreformen infördes 1863. En anledning till kommunreformen var att man ville stärka det lokala självstyret. Med grund i de gamla kyrksocknarna skapades det ca 2453 kommuner i Sverige. Kyrkan fick i uppgift att ta hand om folkskolan och allmän barnavård fram till början på 1900-talet.

Från år 1863 hade varje vuxen svensk medborgare, man eller kvinna som betalade skatt i kommunen, rösträtt på kommunalstämman. Det var beloppet på skatten som bestämde hur många röster/ fyrkar du hade. Ju mer pengar ju mer makt. De första kommunalvalen med allmän och lika kommunal rösträtt genomfördes år 1919.

I början på 1900-talet förändrades samhället. Fler flyttade in till städerna, vilket ledde till ett minskat skatteunderlag för små kommuner. (1943 hade mer än 500 kommuner mindre än 500 invånare!)

Andra kommunreformen

År 1952 inledes den andra kommunreformen, från 2281 slogs de ihop till 816 storkommuner.
Denna reformen visade sig ganska snabbt att den varit för försiktig så 1971 inträffade en ny sammanslagning och 282 kommuner återstod.

Municipalsamhällesreformen

Municipalsamhällesreformen kom år 1900 och innebar bla att invånarna skulle betala kommunalskatt men även en municipalskatt. De skulle även ha samma beslutande gång som kommunerna - municipalfullmäktige och municipalnämnd.

Sammanslagningar som slutligen blev dagens Årjängs kommun

  • År 1863 bildades Töcksmarks, Västra Fågelviks, Östervallskogs, Blomskogs, Holmedals, Karlandas, Trankils, Silleruds och Silbodals kommuner (de som idag är Årjängs kommun).
  • Silbodals kommun och Årjängs municipalsamhälle (1924-1940) slås ihop år 1941 och bildar Årjängs köping (1941-1970).
  • 1952 slogs Töcksmarks, Västra Fågelviks och Östervallskogs kommuner ihop och bildade Töcksmarks kommun (1952-1973).
  • Blomskogs, Holmedals, Karlandas och Trankils kommuner slogs ihop och bildade Holmedals kommun (1952-1970).
  • Holmedals och Silleruds kommuner tillsammans med Årjängs köping bildar år 1971, Årjängs kommun.
  • År 1973-74 slås Årjängs kommun och Töcksmarks kommun ihop och bildar dagens Årjängs kommun.
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell