Kommunarkiv och släkt- och hembygdsforskning

Uppslagen bok med suddig bakgrund

Kommunarkiv

I kommunarkivet hittar du handlingar från kommunens olika verksamheter. Handlingarna i kommunarkivet är tillgängliga för alla med undantag för de handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.
Vilka handlingar som ska bevaras för all framtid bestäms genom de lagar, regler och beslut som styr kommunernas dokumenthantering.

Du kan besöka kommunarkivet för att läsa handlingarna på plats eller beställa kopior mot en fastställd taxa. Kommunarkivet finns i kommunhuset och är tillgängligt för besökare efter överenskommelse.

Släkt- och hembygdsforskning

År 1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från detta år skulle kommunerna på lokal nivå sköta de frågor som inte var direkt kyrkliga. Kommunarkivet innehåller därför mängder av upplysningar om utvecklingen på det lokala planet under de sista 150 åren för till exempel lokalhistoriker, hembygdsforskare och släktforskare. Bland handlingarna finns också mycket om de som bott och verkat i kommunen.
I kommunarkivet finns även arkiven från de upphörda kommunerna och från kommunens nuvarande nämnder och styrelser.

Vill du veta mer om dina släktrötter eller din hembygd kan du även besöka våra bibliotek. Här finns databaser och litteratur om släktforskning och Årjängs kommun genom tiderna.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell