Hur har gränsstängningen mellan Sverige och Norge påverkat dig?

Svenska och norska flaggan

Coronapandemin har drabbat Sverige och Norge och hela världen. Alla har haft olika strategier för att skydda sin befolkning. Sverige och Norge har valt att stänga sina gränser. Senast gränsen var stängd, var under andra världskriget. Årjängs kommun vill samla in era berättelser och bilder för att kunna bevara denna historiska händelse för framtiden.

Vill du vara en del av samtiden och framtidens historia?

Ta chansen och berätta med text och bild hur gränsstängningen mellan Sverige och Norge påverkat dig. Hur har det varit för dig som arbetar på andra sidan gränsen?
För dig som har släkt på andra sidan? Hur har din syn på gränsen förändrats sen den stängdes? Vi vill samla in era berättelser och bilder för att kunna bevara en minnesbild av denna historiska händelse.

Så här kan materialet komma att användas

Vi hoppas att materialet kommer att användas för att belysa gränsstängningen i ett historiskt perspektiv men även som en beskrivning av den lilla människan i den stora världen. Gränsstängningen har för många förändrat livet på olika sätt, och det är den berättelsen vi vill samla in, för att senare kunna återge den stund vi lever i nu.

Texter och bilder bevaras för framtida generationer, för studier och forskningsändamål. Text och bild kan komma att publiceras i till exempel; utställningar, rapporter, böcker, filmer och i marknadsföringssyfte.

Så här gör du

Fylla i e-formulär

Via länken på den här sidan kommer du till ett e-formulär. Här du kan lämna din berättelse (max 1000 ord) och upp till fyra bilder. Du kan förbereda din text innan och ladda upp i e-formuläret, men du kan också skriva texten direkt i e-formuläret.

Om du lämnar in text kan du vara anonym, men om du lämnar in bilder på personer, måste du uppge ditt namn samt fylla i uppgifter i en samtyckesblankett. Klicka i rutan i formuläret för att få blanketten hemskickad eller skriv ut den via länken på den här sidan.

Samtycke

När du lämnar in bilder på personer, ska du och de som är med på bilden samtycka till att bilden får användas enligt de punkter som står i samtyckesblanketten. Blanketten hittar du via länken på den här sidan och den ska skickas in med vanlig post till Årjängs kommun på följande adress:

Årjängs kommun
Arkivet
Box 906
672 29 Årjäng

Skicka med post eller lämna in i Medborgarkontoret

Vill du hellre skicka in text och bilder med vanlig post, kan du göra det på ovanstående adress. Du kan också lämna in hos Medborgarkontoret i kommunhusets entré.
Lämnar du oss bara text kan du välja att vara anonym, men lämnar du bilder på personer behöver du uppge dina kontaktuppgifter så vi kan ge eller skicka samtyckesblanketten till dig.

Personuppgifter (GDPR)

Du har rätt att se vilka personuppgifter vi har sparat om dig, samt återkalla din medverkan i enlighet med GDPR.

Vår hantering av dina personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell