Medborgarundersökning - vad tycker du om Årjängs kommun?

Information om SCB:s medborgarundersökning
Bild: SCB

Vad tycker du om Årjängs kommun? Hur upplever du vår kommun som en plats att bo och leva i?

Årjängs kommun har valt att delta i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning för att vi vill utvecklas och bli bättre. Under tiden 24 - 30 augusti kommer SCB skicka ut ett brev med en frågeenkät till 1 000 slumpmässigt utvalda personer i Årjängs kommun.

Vi hoppas att du som får den här enkäten vill hjälpa oss genom att svara på frågorna.

Hjälp oss att bli ännu bättre

Årjängs kommun är en av 137 kommuner som i år deltar i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är ett sätt för oss att lyssna på dina åsikter om vår kommun. Frågorna handlar dels om hur kommunen är som en plats att bo och leva i, men det är också frågor om kommunens verksamheter.
Under tiden 24 - 30 augusti kommer SCB skicka ut ett brev med en frågeenkät till 1000 slumpmässigt utvalda personer i Årjängs kommun.

Resultatet från undersökningen ska jämföras med resultaten från andra kommuner och kommer användas som ett underlag för att göra Årjängs kommun ännu bättre.

Om just du är utvald och får enkäten, hoppas vi att du väljer att delta och svarar på frågorna. Du kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Ett informationsblad om hur du gör finns med i brevet.

Vilken typ av frågor är det?

Frågorna handlar dels om hur kommunen är som en plats att bo och leva i, men det är också frågor om kommunens verksamheter.
Hur tycker du att äldreomsorg, barnomsorg och skola fungerar? Hur sköts badplatser, snöröjning och kommunens byggnader? Är det tryggt att vistas i Årjängs kommun? Tycker du att kommunens anställda och valda politiker jobbar för kommunens bästa?
Detta och många andra frågor kan du svara på i enkäten.

Det är en åsiktsundersökning, vilket innebär att du får svara vad du tror eller tycker, även om du själv inte har erfarenhet av vad frågan gäller.

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.
De personer som tillfrågas är slumpmässigt valda ur befolkningsregistret. Hur många personer är olika beroende på hur stor kommunen är. I Årjängs kommun tillfrågas 1 000 personer från 18 år och uppåt.

Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning, och totalt kommer 178 754 personer ingå i undersökningen.

Resultat av undersökningen kommer att presenteras i december 2022.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell