Medborgarförslag

Skogstjärna

I Årjängs kommun har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla en kommunal fråga, det vill säga något som kommunen har ansvar för.

Som medborgare har du möjlighet att påverka

Som unionismedborgare och skriven i Årjängs kommun, har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag till Årjängs kommunfullmäktige. Förslaget ska gälla det kommunen ansvarar för. Det får inte strida mot lagen, beröra personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild person.

Så här gör du

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och det ska stå "Medborgarförslag" i rubriken. Din skrivelse ska innehålla:

  • Rubrik "Medborgarförslag"
  • Datum
  • Kort beskrivning av ärendet tillsammans med ett förslag till beslut.
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • Medborgarförslaget ska vara undertecknat och ha ett namnförtydligande.

Skicka in medborgarförslaget till Årjängs kommun eller lämna in det i medborgarkontoret i kommunhusets entré.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marcus bengt george hansson