Allmänhetens frågestund - ställ en fråga till politiker i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 april 2020
Kommunfullmäktige 27 april 2020

Under allmänhetens frågestund kan du ställa en fråga till en politiker. Det ska vara frågor som rör kommunens ansvarsområde och du får inte ställa frågor om företag eller enskilda personer. För att få ett så bra och tydligt svar som möjligt bör du lämna in din fråga i förväg till oss.

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor som handlar om vad kommunen gör snarare än hur det görs, det vill säga vad din kommun prioriterar eller inte prioriterar enligt din uppfattning, är det en politisk fråga. Då kan du ställa en fråga till en politiker i kommunfullmäktige.

Vill du ställa en fråga är du välkommen att ställa den på kommunfullmäktiges sammanträde under allmänhetens frågestund.

Den fråga du ställer ska röra ämnen som kommunen är ansvarig för.
Frågor får ställas till fullmäktiges ledamöter och ersättare, ordföranden och vice ordföranden i kommunens nämnder, styrelser, bolag och stiftelser. Du får inte ställa frågor om enskilda personer eller företag.

Allmänhetens frågestund hålls vid tre tillfällen varje år

Under 2024 är frågestunderna:

  • 19 februari
  • 27 maj
  • 30 oktober

Så här gör du före sammanträdet

Du bör skicka in din fråga till kommunens administrativa avdelningen minst fem arbetsdagar före sammanträdet. Detta för att svaret på din fråga ska bli så bra och tydlig som möjligt. Du kan skicka in din fråga per post, e-post eller fylla i formuläret längre ned på sidan. Du kan också lämna in den i Medborgarkontoret i kommunhusets entré. Om du är osäker på vem som ska svara på frågan är det fullmäktiges ordförande som bestämmer det.

Så här går det till på sammanträdet

Frågan ska vara kortfattad och får ställas skriftligt eller muntligt. Du bör själv läsa upp frågan i samband med frågestunden men du kan även önska att kommunfullmäktiges ordförande läser upp frågan. Du får ställa en eventuell följdfråga. Om två eller flera personer ställer samma fråga får frågan besvaras samtidigt. Om du önskar ställa flera frågor inom olika områden får du göra det i mån av tid. Fullmäktiges ordförande har möjlighet att ta ordet från den som inte håller sig till ämnet i frågan.

Svar på fråga kan skjutas upp till nästa sammanträde

Om du väljer att inte skicka in din fråga före, utan ställer frågan direkt vid frågestunden, kan ordföranden välja att du får svaret på nästa fullmäktigesammanträde för att svaret kräver ett visst förarbete.

Bakgrund

25 april 2016 lämnades ett medborgarförslag in till Årjängs kommun om att ge allmänheten en möjlighet att ställa frågor till kommunen på kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2016 att allmänhetens frågestund införs 3 gånger per år från och med 2017. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund och pågår som längst 30 minuter.

Formulär - ställ en fråga till en politiker


Skriv en rubrik på din fråga


Om du vet vem som ska svara, skriv namnet här


Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell