Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Digital anslagstavla

Anslagstavla med olika dokument på
Så här såg anslagstavlan ut tidigare.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter därför den officiella kommunala anslagstavlan som fanns i kommunhusets entré. Du som inte har tillgång till internet kan läsa den digitala anslagstavlan på kunddator på biblioteken i Töcksfors och Årjäng.

Att anslå en kungörelse

Att anslå en kungörelse betyder att vi talar om att nu finns det ett meddelande till allmänheten.

Att anslå ett protokoll

Att anslå ett protokoll betyder att vi talar om att nu är protokollet justerat (undertecknat) och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunkontorets administrativa avdelningen.

Detta är Årjängs kommuns digitala anslagstavla

 Här hittar du kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Att överklaga ett beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten i kommunala beslut, genom att överklaga dem. Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd. Det går också att överklaga beslut av en enskild förtroendevald eller tjänsteman som fattat beslut med stöd av delegation från en nämnd.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell