Befolkning i Årjängs kommun

Bild på ett diagram som visar befolkningsutvecklingen i Årjängs kommun från år 1970 till år 2020

Antalet invånare i Årjängs kommun har varit ungefär lika stort de senaste 50 åren. På samma tid har befolkningen i Sverige ökat med 28 %, vilket innebär att Årjängsborna nu är en mindre andel av Sveriges befolkning än tidigare.

Antal invånare över tid

Enligt uppgifter från befolkningsstatistiken på SCB (Statistikmyndigheten) var antalet invånare i Årjängs kommun 9 995 personer år 1970. Nu cirka 50 år senare (31 december år 2020) var det 9 996 personer folkbokförda i Årjängs kommun. Antalet har pendlat något hundratal upp och ner under åren, men varit relativt stabilt.

I hela Sverige var det 8 081 216 personer år 1970. På 50 år har dock antalet invånare i Sverige ökat med drygt 28 % till 10 379 295 personer.

Detta betyder att även om Årjängs kommun har lika många invånare som för 50 år sedan så är Årjängsborna nu en mindre andel av Sveriges befolkning än tidigare. För 50 år sedan motsvarade invånarna i Årjäng cirka 0,124 % av hela Sveriges befolkning. Idag motsvarar invånarna i Årjängs kommun bara 0,096 % av hela Sveriges befolkning.

Antal invånare vid senaste årsskiftet.

Vecka 8 varje år publicerar Statistikmyndigheten folkmängden i varje kommun vid årsskiftet, den 31 december.

Antal invånare i Årjängs kommun var 9 942 personer den 31 december 2021.

Det är en minskning med 54 personer mot året innan. Minskningen består i både ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttnetto.

Födelsenettot har under hela 2000-talet varit negativt i Årjängs kommun, och det betyder i klartext att antalet nyfödda är lägre än antalet avlidna under året.

Flyttnettot är skillnaden mellan antal personer som flyttar in till kommunen jämfört med antal personer som flyttar ut från kommunen. De flesta åren på 2000-talet har Årjängs kommun haft ett positivt flyttnetto vilket då har kompenserat för det negativa födelsenettot. Men år 2021 var även flyttnettot negativt, vilket innebär en tydlig befolkningsminskning i Årjängs kommun jämfört med året innan.


Mer statistik om Årjäng och jämförelser med andra kommuner.

Det bästa stället för att lätt hitta statistik om Årjängs kommun är kolada som betyder kommun- och landstingsdatabasen. Följ denna länk Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.. Där uppdateras uppgifterna löpande och det har samlats statistik från många olika myndigheter här på ett och samma ställe.

Det går också lätt att jämföra Årjängs kommuns nyckeltal med andra kommuner.

Vill du ha hjälp med hur kolada fungerar eller om du inte hittar den statistik du letar efter så kan du höra av dig till Sven Erik Sköld.

Vill du läsa mer om befolkningsstatistik, kan du läsa på Statistikmyndighetens webbplats Befolkningsstatistik (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sven erik sköld