Befolkning i Årjängs kommun

Bild på ett diagram som visar befolkningsutvecklingen i Årjängs kommun från år 1970 till år 2020

Antalet invånare i Årjängs kommun har varit ungefär lika stort de senaste 50 åren. På samma tid har befolkningen i Sverige ökat med 30 %, vilket innebär att Årjängsborna nu är en mindre andel av Sveriges befolkning än tidigare.

Antal invånare över tid

Enligt uppgifter från befolkningsstatistiken på SCB (Statistikmyndigheten) var antalet invånare i Årjängs kommun 9 995 personer år 1970. Nu cirka 50 år senare (31 december år 2022) var det 9 914 personer folkbokförda i Årjängs kommun. Antalet har pendlat något hundratal upp och ner under åren, men varit relativt stabilt.

I hela Sverige var det 8 081 216 personer år 1970. På 52 år har dock antalet invånare i Sverige ökat med 30 % till 10 521 556 personer den 31 december 2022.

Detta betyder att även om Årjängs kommun har ungefär lika många invånare som för 50 år sedan så är Årjängsborna nu en mindre andel av Sveriges befolkning än tidigare. År 1970 motsvarade invånarna i Årjäng cirka 0,124 % av hela Sveriges befolkning. Idag motsvarar invånarna i Årjängs kommun bara 0,094 % av hela Sveriges befolkning.
(Litet tanketips är att invånarna i Årjängs kommun är ungefär en tusendel av sveriges befolkning. Det innebär också, lite förenklat, att när riksdagen beslutar om 1 miljard extra till kommunerna så motsvarar det ungefär 1 miljon för Årjängs kommun.)

Antal invånare vid senaste årsskiftet.

I slutet av februari varje år publicerar SCB (Statistiskmyndigheten) nya uppgifter om folkmängden i varje kommun.

Antal invånare i Årjängs kommun var 9 914 personer den 31 december 2022.

Det är en minskning med 28 personer mot året innan. Minskningen består i både ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttnetto.

Födelsenettot har under hela 2000-talet varit negativt i Årjängs kommun, och det betyder i klartext att antalet nyfödda är lägre än antalet avlidna under året.

Flyttnettot är skillnaden mellan antal personer som flyttar in till kommunen jämfört med antal personer som flyttar ut från kommunen. De flesta åren på 2000-talet har Årjängs kommun haft ett positivt flyttnetto vilket betyder att det har flyttat in fler personer än antalet som har flyttat ut.

Detta har då ofta kompenserat för det negativa födelsenettot, vilket har gjort att befolkningen över lång tid varit relativt stabilt.


Mer statistik om Årjäng och jämförelser med andra kommuner.

Det bästa stället för att hitta statistik om Årjängs kommun är kolada som du hittar genom att följa denna länk Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.. Där uppdateras uppgifterna löpande och det finns samlingar av statistik från många olika myndigheter.

Det går också lätt att jämföra Årjängs kommuns nyckeltal med andra kommuner.

Vill du ha hjälp med hur kolada fungerar eller om du inte hittar den statistik du letar efter så kan du höra av dig till Sven Erik Sköld (se kontaktuppgifter nedan).

Vill du läsa mer om befolkningsstatistik, kan du läsa på Statistikmyndighetens webbplats Befolkningsstatistik (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sven erik sköld