Slamtömning

Slambil
Slambil

Entreprenör åt kommunen är Klevane Grävtjänst.
Kontakta Klevane Grävtjänst vid frågor om slamtömning.
070-512 72 93

I renhållningstaxan hittar du aktuella avgifter

Dispensmöjligheter

Den som driver jordbruk kan efter ansökan hos Bygg- och miljönämnden själv få tömma egen slamavskiljare. Slamtömning vartannat år kan efter ansökan beviljas för fastighet som används som fritidshus och fastighet som bebos av ensamstående person.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg