Vattenmätare

Vattenmätare

Avläsning av din vattenmätare

Om du vill lämna in din mätarställning i samband med till exempel ägarbyte eller om det varit några problem vid avläsning av din vattenmätare kan avläsningen lämnas in via e-tjänsten.

Vattenmätare ska i normala fall läsas av i regel minst en gång per år. I nuläget pågår dock ett byte av samtliga mätare i kommunen till en ny modell vattenmätare som ska läsas av via fjärravläsning.

De nya vattenmätarna kommer läsas av via fjärravläsning vilket innebär att en bil med antenn kör förbi husen och samlar in mätarställning.

Om du vill lämna in din mätarställning i samband med till exempel ägarbyte eller om det varit några problem vid avläsning av din vattenmätare kan avläsningen lämnas in via e-tjänsten.

Ansvar

Det är kommunen som äger vattenmätaren och fastighetsägaren som äger och underhåller installationen (konsolen) som mätaren sitter fast i. Mätaren avläses i regel minst en gång per år och bytas ut cirka vart tionde år av kommunen. Vid byte är fastighetsägaren skyldig att ha en säker installation som är godkänd av kommunen för att mätaren ska kunna bytas utan risker.

Mer information om vattenmätarbyte hittar du under Byte av vattenmätare.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: viktor nyström