Hjälp oss att hitta fel!

Händer som använder en telefon

Felanmälan

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon.

Webanmälan

Om du vill göra en felanmälan kan du göra det via webformulär eller appen "Ett bättre Årjäng". Felanmälan kan till exempel gälla lågt tryck i kranen, löst brunnslock, översvämmad dagvattenbrunn osv.

I webformuläret beskriver du vad ärendet gäller, anger adress alternativt pekar ut positionen på kartan, bifogar eventuell bild på problemet samt anger om du vill följa ärendet eller inte. Du väljer om du vill vara anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter så vi kan återkomma till dig. Du kan också se vilka ärenden som redan kommit in till oss och önska återkoppling.

Felanmälan kan även göras i appen Ett bättre Årjäng. Appen är upplagd på samma sätt som webformuläret.

Öppna data

Alla driftärenden finns tillgängliga som öppna data. Det betyder att en del av den information som du lämnar till oss, dock inte information om vem som har anmält ett ärende, kan användas av den som till exempel vill analysera våra ärenden eller göra dem tillgängliga på andra sätt.

Akuta ärenden

Om ditt ärende är mer akut som till exempel en misstänkt vattenläcka eller en pågående källaröversvämning kan du ringa kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-fredag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.30.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: viktor nyström