Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Vatten och avlopp

Kommunalt VA

Du har möjlighet att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp inom Årjängs, Töcksfors, Lennartsfors, Svensbyn, Sandaholms, Tenviks och Holmedals verksamhetsområden. Läs mer under Kommunalt vatten om anslutning och rättigheter och skyldigheter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med kommunalt vatten på Samhällsbyggnadsavdelningen
0573-14100 eller varenhallning@arjang.se

Enskilt VA

Bor du utanför verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp måste man lösa vatten- och avloppsfrågan med egna brunnar eller egna - så kallade - enskilda avloppsanläggningar. Läs mer under Enskilt avlopp och Enskilt vatten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med enskilt avlopp på Bygg- och miljökontoret
0573-14100 eller miljo@arjang.se