Kvicksilver i fisk

Abbore

Kvicksilver är en metall som finns naturligt i miljön, men människan har ökat den mängd kvicksilver som finns i naturen. I mark, vatten och sediment omvandlas oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver.

Kvicksilver

Metylkvicksilver ansamlas i fisk, och de högsta halterna återfinns i stora rovfiskar. Konsumtion av fisk är den största källan till den metylkvicksilver man får i sig. Metylkvicksilver kan påverka det centrala nervsystemet (hjärnan) och fosterstadiet är den mest känsliga perioden.

Livsmedelsverket vänder sig särskilt till kvinnor som planerar att skaffa barn snart, som är gravida eller som ammar med rådet att inte äta t.ex. abborre, gädda, gös, lake, stor hälleflundra samt tonfisk mer än 2-3 gånger per år.

Gränsvärden

EU-gemensamma gränsvärden för fiskprodukter är 0,5 mg/kg, medan vissa fiskarter har ett gränsvärde på 1,0 mg/kg. Gädda och ål är exempel på arter som har det högre gränsvärdet.

Provtagning av fisk

I Årjängs kommun har man under några år utfört provtagning på fisk i sjöar där det konstaterats att halten av kvicksilver är hög. Prov togs på fem gäddor per sjö med en vikt på mellan 0,5-1,6 kg. Resultaten från åtta år mellan 1984-2011 finns i högerkolumnen.

I dagsläget finns inga planer på någon ny provtagning.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg