Livsmedel för privatpersoner

Frukost
Frukost

Mat och dryck. Två saker som är så viktiga för vårt välbefinnande och överlevnad. För att vi inte ska bli sjuka av det vi äter och dricker finns det lagstiftning som reglerar hur och var livsmedel ska hanteras yrkesmässigt i Sverige.

Lagstiftningen reglerar också saker som märkning av innehåll och liknande för att ingen ska bli lurad.

Matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad är det viktigt att du anmäler det till bygg- och miljöenheten så snabbt som möjligt. Ju snabbare du anmäler desto större chans är det att kunna spåra orsaken och förhindra att fler blir sjuka. Om prover behöver tas är det också bra att detta sker så fort som möjligt. Förutom bakterier kan även virus vara orsak till matförgiftning. Det är även bra om du själv kontaktar företaget där du misstänker att du blivit matförgiftad.

Symptom på en matförgiftning kan vara diarré, ont i magen och kräkning. Livsmedelsverket uppskattar att hälften av alla matförgiftningar varje år sker i det egna hemmet och den andra hälften på restauranger eller andra serveringar.

Livsmedelshygien

Nedan följer några tips om hur du kan undvika att maten hemma blir dålig och eventuellt orsakar matförgiftning. Filmen är framtagen i ett samarbete mellan Eda och Årjängs kommun.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant framförallt innan du ska hantera livsmedel.
 • Använd flytande tvål och gärna engångshanddukar.
 • Tvätta även händerna ofta under arbetet mellan olika arbetsmoment, speciellt viktigt är det om du hanterar kyckling och rått kött.
 • Använd ett rent förkläde när du lagar mat.
 • Byt dina diskhanddukar och disktrasor ofta.
 • Ta av dig smycken och klocka när du lagar mat. Under till exempel en ring kan det finnas många bakterier.
 • Håll rent där du hanterar mat som exempelvis i kyl och på arbetsbänkar.
 • Diska skärbrädor och redskap ordentligt, helst i diskmaskin. Byt dina skärbrädor ofta, i skärskåror som uppstår i skärbrädan kan det finnas bakterier som är svåra att diska bort.
 • Låt inte husdjur vara uppe på arbetsbänkar och matbord.
 • Skölj frukt och grönsaker noga.
 • Skilj på råvaror och lagad mat både när du lagar mat och vid förvaring i kyl. Var försiktig med jord från potatis och grönsaker - i jord finns många bakterier som kan orsaka matförgiftning.
 • Håll kylskåpet kallt, max +8ºC,ha gärna ännu lägre temperatur – mät med termometer.
 • Kyl snabbt ner mat som du ska spara, gärna i vattenbad. Därefter ska maten snabbt in i kyl eller frys. Mat som du ska värma upp ska bli ordentligt varm - minst +72ºC, tänk på att mikrovågsugnen kan ge ojämn temperatur - använd termometer.
 • Ha en kylväska till kylvarorna med dig när du handlar mat på sommaren. Låt inte dina kylvaror stå framme i rumstemperatur längre än nödvändigt.
 • Täck över maten, särskilt på sommaren för skydd mot flugor som kan bära på smitta.
 • Tina upp fryst mat i kylskåp, undvik att tina mat i rumstemperatur.
 • Undvik att laga mat till andra när du känner dig sjuk, till exempel har ont i halsen eller är magsjuk.

Se vår video om handtvätt:

Dricksvatten

Bygg- och miljöenheten utför tillsyn och kontroll av dricksvattenkvaliteten vid de kommunala vattenverken i kommunen, vid alla livsmedelsanläggningar som har egen brunn, och andra verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.

Enskild dricksvattenbrunn

Bygg- och miljöenheten utför inga vattenprovtagningar, utan hänvisar till de analyslaboratorier som finns på marknaden. När det gäller enskilda dricksvattenbrunnar för privat bruk har kommunen inget tillsynsansvar, men vi hjälper gärna till att tolka analyssvar. Vattenkvaliteten kan förändras utan att du märker det. Även om du tycker att vattnet är bra i din brunn, och inte misstänker något problem, är det en god idé att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Som konsument väljer du själv vilket laboratorium du anlitar för vattenanalys. Du bör välja ett ackrediterat laboratorium.

Starta livsmedelsföretag

Vill du starta en livsmedelsverksamhet så krävs det att den är registrerad hos bygg- och miljöenheten. Det gäller även en befintlig anläggning. Det måste alltså komma in en ny registrering vid exempelvis ett ägarbyte. Två veckor efter att anmälan om registrering har inkommit till vår enhet får du starta upp din verksamhet.

Det är till exempel restauranger, caféer, cateringföretag, e-handel, skolkök, butiker, kiosker och korvvagnar.

Om du tillverkar eller förpackar produkter av animalisk råvara för leverans till andra livsmedelsanläggningar, exempelvis slakterier eller mejerier kan anläggningen behöva registreras eller godkännas hos tex. Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen. Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida.

 

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: dominika ert