Livsmedel

Middagsmat

Mat och dryck. Två saker som är så viktiga för vårt välbefinnande och överlevnad. För att vi inte ska bli sjuka av det vi äter och dricker finns det lagstiftning som reglerar hur och var livsmedel ska hanteras yrkesmässigt i Sverige.

Lagstiftningen reglerar också saker som märkning av innehåll och liknande för att ingen ska bli lurad.

Dricksvatten

Bygg- och miljökontoret utför tillsyn och kontroll av dricksvattenkvaliteten vid de kommunala vattenverken i kommunen, vid alla livsmedelsanläggningar som har egen brunn, och andra verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna. När det gäller enskilda dricksvattenbrunnar för privat bruk har kommunen inget tillsynsansvar, men vi hjälper gärna till att tolka analyssvar. Vi tipsar även om var man kan hitta mer information om dricksvatten om ni inte hittar det här på hemsidan.

Välkomna att höra av er!

Enskild dricksvattenbrunn

Det är mycket att tänka på när man har egen dricksvattenbrunn. Från och med 1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Då upphörde Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten, men Livsmedelsverket rekommenderar fortfarande att man ska testa sitt vatten minst var tredje år. Då bör man analysera både mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar.

Varför ska man ta prov på vattnet? Jo, för att se till att du och din familj inte riskerar att bli sjuka av det vatten ni dricker varje dag.

Livsmedelsverket anger att i en normal analys bör följande parametrar ingå: Escherichia coli (E. coli), Koliforma bakterier, Antal mikroorganismer vid 22 °C, Alkalinitet, Ammonium, Fluorid, Fosfat, Färg, Järn, Kalcium, Kalium, Kemisk oxygenförbrukning, Klorid, Konduktivitet, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Nitrat, Nitrit, pH, Sulfat, Total hårdhet och Turbiditet. Livsmedelsverket rekommenderar även att man provtar uran och bly. På några platser i landet kan det även vara lämpligt att analysera arsenik. Risken för förhöjda radonhalter är större i bergborrade och därför bör radonhalten i grundvattnet testas någon gång ibland.

Livsmedelshygien

Nedan följer några tips om hur du kan undvika att maten hemma blir dålig och eventuellt orsakar matförgiftning. Filmen är framtagen i ett samarbete mellan Eda och Årjängs kommun.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant framförallt innan du ska hantera livsmedel.
 • Använd flytande tvål och gärna engångshanddukar.
 • Tvätta även händerna ofta under arbetet mellan olika arbetsmoment, speciellt viktigt är det om du hanterar kyckling och rått kött.
 • Använd ett rent förkläde när du lagar mat.
 • Byt dina diskhanddukar och disktrasor ofta.
 • Ta av dig smycken och klocka när du lagar mat. Under till exempel en ring kan det finnas många bakterier.
 • Håll rent där du hanterar mat som exempelvis i kyl och på arbetsbänkar.
 • Diska skärbrädor och redskap ordentligt, helst i diskmaskin. Byt dina skärbrädor ofta, i skärskåror som uppstår i skärbrädan kan det finnas bakterier som är svåra att diska bort.
 • Låt inte husdjur vara uppe på arbetsbänkar och matbord.
 • Skölj frukt och grönsaker noga.
 • Skilj på råvaror och lagad mat både när du lagar mat och vid förvaring i kyl. Var försiktig med jord från potatis och grönsaker - i jord finns många bakterier som kan orsaka matförgiftning.
 • Håll kylskåpet kallt, max +8ºC,ha gärna ännu lägre temperatur – mät med termometer.
 • Kyl snabbt ner mat som du ska spara, gärna i vattenbad. Därefter ska maten snabbt in i kyl eller frys. Mat som du ska värma upp ska bli ordentligt varm - minst +72ºC, tänk på att mikrovågsugnen kan ge ojämn temperatur - använd termometer.
 • Ha en kylväska till kylvarorna med dig när du handlar mat på sommaren. Låt inte dina kylvaror stå framme i rumstemperatur längre än nödvändigt.
 • Täck över maten, särskilt på sommaren för skydd mot flugor som kan bära på smitta.
 • Tina upp fryst mat i kylskåp, undvik att tina mat i rumstemperatur.
 • Undvik att laga mat till andra när du känner dig sjuk, till exempel har ont i halsen eller är magsjuk.

Se vår video om handtvätt:

Matförgiftning

Symptom på en matförgiftning kan vara diarré, ont i magen och kräkning. Livsmedelsverket uppskattar att hälften av alla matförgiftningar varje år sker i det egna hemmet och den andra hälften på restauranger eller andra serveringar.

Anmäl misstänkt matförgiftning till bygg- och miljökontoret

Det är viktigt att du anmäler en misstänkt matförgiftning till bygg- och miljökontoret så fort som möjligt. Ju snabbare du anmäler desto större chans är det att kunna spåra orsaken och förhindra att fler blir sjuka. Om prover behöver tas är det också bra att detta sker så fort som möjligt. Förutom bakterier kan även virus vara orsak till matförgiftning. Det är även bra om du själv kontaktar företaget där du misstänker att du blivit matförgiftad.

Starta livsmedelsföretag

Vill du starta en livsmedelsverksamhet så krävs det att den är registrerad hos bygg- och miljökontoret. Det gäller även en befintlig anläggning. Det måste alltså komma in en ny registrering vid exempelvis ett ägarbyte. Två veckor efter att anmälan om registrering har inkommit till vår förvaltning får du starta upp din verksamhet.

Om du tillverkar eller förpackar produkter av animalisk råvara för leverans till andra livsmedelsanläggningar, exempelvis slakterier eller mejerier måste anläggningen godkännas. Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida.

Vad krävs för att driva livsmedelsföretag?

 • Du ska ha kunskaper om hygien och vilka risker som kan finnas vid hantering av livsmedel.
 • Det ska finnas rutiner eller arbetssätt för verksamheten, detta inom områden som personlig hygien för de som arbetar där, städning, temperaturkontroller. Detta kallas i lagen för "egenkontroll".
 • Lokalens utformning ska vara anpassad till den typ av verksamhet du vill driva. Behöver du bygga om eller bygga nytt kan bygglov krävas. Kontakta då någon av våra bygglovshandläggare.

Bygg- och miljökontorets roll är att utföra kontroller på verksamheten när den startat. Då gör vi vår första bedömning om verksamheten uppfyller de lagkrav som finns.

Behöver du hjälp med granskning av ritningar, tips om hur din lokal ska utformas eller hjälp med de rutiner du har för verksamheten, så kan du kontakta en livsmedelskonsult.

Din roll som företagare innebär ett ansvar för att din verksamhet uppfyller de krav som finns, gäller både lokaler och rutiner.

Dricksvatten

Har företaget eget dricksvatten hittar ni informationen på knappen - "Här hittar du mer information angående starta livsmedeslföretag".

 

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg