Industrimark

Högåsvägen
Högåsvägen i Töcksfors under byggnation, färdigställd oktober 2021

Intresseanmälan industrimark i Töcksfors

Området utgörs idag av råmark med fastställd detaljplan och kan förvärvas i sin helhet eller i delar. Olika grader av exploatering kan diskuteras eller genomföras i samarbete med kommunen och andra sökanden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg