Detaljplaner under arbete

Under planprocessens gång finns det möjlighet för alla att yttra sig över planförslaget under samrådet och granskningen. När remisstiden är över sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse/granskningsutlåtande och besvarar synpunkterna.

Antagande

För närvarande finns inga planförslag inför antagande.

Granskning

För närvarande finns inga planförslag på granskning.

Samråd

För närvarande finns inga planförslag på samråd.


Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: anders eriksson