Detaljplaner under arbete

Under planprocessens gång finns det möjlighet för alla att yttra sig över planförslaget under samrådet och granskningen. När remisstiden är över sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse/granskningsutlåtande och besvarar synpunkterna.

Antagande

För närvarande finns inga planförslag inför antagande.

Granskning

Ändring av detaljplan för Lindudden

Granskningshandlingar har nu tagits fram för planområdet. 
Granskningstiden är mellan 2022-06-27 till och med 2022-08-26.

Samråd

För närvarande finns inga planförslag på samråd.


Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: anders eriksson