Temperaturer och drag

Vilken temperatur har du hemma? Ett inomhusklimat som är för kallt, varmt eller för dragigt kan vara farligt för din hälsa. Här kan du läsa mer om vad som gäller för temperaturer och drag.

De allra flesta personer vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer.

Håll koll på temperaturen

Äger du en verksamhet eller en fastighet där det vistas folk så ska du planera och kontrollera verksamheten så att det inte uppstår någon sorts olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Hyr du ut lägenheter i en fastighet så måste du till exempel kontrollera så att temperaturen där är okej.

Egenkontroll

En verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare ska i sin egenkontroll enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka att olägenhet för människors hälsa uppstår. Vad gäller temperatur bör egenkontrollen bland annat innehålla:

  • Funktionskontroll av värmesystemet
  • Kontrollmätning av inomhustemperaturen
  • Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet
  • Rutin för hantering av klagomål

Har du som hyresgäst/boende klagomål på för låg eller hög inomhustemperatur ska du i första hand kontakta din hyresvärd/fastighetsägare. Om inte det hjälper kan du kontakta bygg- och miljökontoret.

Hälsoeffekter

Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan påverka människors hälsa.

Är det låg temperatur i en bostad kan man drabbas av hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Hög inomhustemperatur kan göra att luften blir torr och påverkar andningsvägarna. För hög inomhustemperatur kan också leda till illamående, trötthet och huvudvärk.

Har du det dragigt i din lägenhet? Det är inte bra. Drag i inomhusluften ökar risken för snabb avkylning av kroppen, vilket många människor upplever som obehagligt. Drag kan också ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Det finns vissa grupper av människor som behöver särskild hänsyn när det gäller temperatur. Det är:

  • Människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering
  • Människor som med ökad ålder har blivit känsligare för värme och kyla.
  •  

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg